Vorig jaar heeft de toenmalige gemeente Slochteren 1,1 miljoen euro subsidie aangevraagd bij Kansrijk Groningen, het programma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), voor projecten die de leefbaarheid bevorderen in het aardbevingsgebied. Het gaat om zeven projecten die vanuit de samenleving zelf zijn ontstaan. Toenmalig én huidig wethouder Anja Woortman maakte op dinsdag 17 april bij Podiumcafé Peter en Leni in Steendam met trotsheid bekend dat alle aanvragen zijn gehonoreerd.

”Deze subsidies kunnen de initiatieven een beslissende zet geven, want met een dergelijk startkapitaal zullen ook andere geldschieters eerder over de brug komen.” Zij was vooral content met de goede samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers. ”Hierdoor konden er zeven prachtige plannen worden ingeleverd bij de NCG.” De burgerprojecten die een subsidie ontvangen zijn: 1. Kultuureiland Damsterplas 150.000,- euro voor de aanleg van beleefroutes, een speelarena en een bezoekerscentrum; 2. het Kunstenaarscollectief te Hellum 30.000,- euro voor de aanleg van speeltoestellen op het voormalige schoolplein van basisschool de Ent; 3.

MFC Dorpshuis en jeugdhonk te Schildwolde 200.000,- euro voor de nieuwbouw van ’t Kon Amper; 4. het dorp Steendam 160.000,- euro voor verbouw van de informele dorpsstek tot een toekomstbestendig dorpshuis; 5. het dorp Steendam 390.000,- euro voor het inrichten van het dorpsplein met parkeerplaatsen en terrassen; 6. de kinderboerderij in Slochteren 150.000,- euro voor de realisatie van een theehuis, de stallen en de tuin; 7. het dorp Overschild 70.000,- euro voor de aanleg van een fietspad, aansluitend op het ’Rondje Schildmeer’.