2012 goed jaar voor Fraeylemaborg

Laatste nieuws

Stichting Landgoed Fraeylemaborg kijkt terug op een goed jaar 2012. Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag. Het succes kwam mede tot stand door de tentoonstelling ”25 jaar Janneke Brinkman”, die werd georganiseerd in samenwerking met de Stichting Erven de Jager en de ”Tuin & Kunst tiendaagse”. Daarnaast werden de culturele evenementen op het landgoed beter bezocht dan in 2011. Voorbeelden hiervan zijn de ”Tuin & Lifestyle Fair” in april en de beurs ”Culinair Fraeylema” in september.

In totaal kwamen er 34.170 bezoekers naar de Fraeylemaborg en dat zijn er bijna 9.000 meer als in het jaar daarvoor. Het mooie weer en het feit dat de restauratie van het park is voltooid, hebben er ongetwijfeld aan bijgedragen dat ook het park vaker is bezocht dan in 2011. De elektronische telpalen registreerden 58.104 bezoekers tegen dik 37.000 een jaar eerder. Het eigen vermogen van de stichting is in 2012 boven de gewenste € 150.000,- uitgekomen. Het bedrag dat het stichtingbestuur achter de hand wenst te houden voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie. De waarderingscijfers voor borg, park en tentoonstellingen waren hoog. Bezoekers roemden het goede onderhoudsniveau, de prachtig ingerichte kamers en de leuke exposities. Zorgen zijn er ook, met name het feit dat Stichting Landgoed Fraey- lemaborg al tweemaal is uitgeloot voor onderhoudssubsidie voor het park, drukt zwaar op de begroting. Met de veelvuldige inzet van vrijwilligers hoopt de stichting niet opnieuw achterstanden in het onderhoud op te lopen. De feestelijke heropening van het park op 21 september, na het grote restauratieproject “Levende Historie”, was voor het landgoed hét hoogtepunt in 2012. In de oranjerie is sinds diezelfde dag een permanente historische tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het landgoed van 70.000 voor Christus tot nu. Als gevolg van de crisis is het plan voor het expositiepaviljoen onder de Koetshuistuin in de ijskast beland. De provincie heeft
hiervoor voorlopig geen extra middelen toegekend. Het stichtingbestuur wil de Fraeylemaborg in de komende jaren via exposities landelijk profileren. In samenwerking met de directeur en conservator is hiervoor een nieuw meerjarig expositieplan opgesteld. De stichting gaat hierbij op zoek naar tentoonstellingen die te maken hebben met landgoederen in het algemeen en de Fraeylemaborg in het bijzonder. Bovendien zullen in het park de komende jaren beeldententoonstellingen te zien zijn.

Afbeelding: Johan Wieland

Latest Posts

Aanbevolen