En dan ineens is het bijna 2018. Het jaar waar de politiek en ambtenarij in Slochteren al zo lang naar toe hebben gewerkt. Het jaar waarin onze gemeente, na 192 jaar in zijn huidige vorm, ophoudt te bestaan en samen met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde opgaat in een nieuwe gemeente Midden-Groningen.

Het zal voor iedereen even wennen zijn: van kleinschaligheid van de gemeente Slochteren (15.000 inwoners) naar de in grootte tweede gemeente van de provincie Groningen (62.000 inwoners). Een nieuw gemeentehuis, dat in de komende jaren zal verrijzen in Hoogezand en een gemeenteraad die ook ineens beslist over het zonnepark in Zuidbroek en het al dan niet opdoeken van VV Kiel-Windeweer.

Maar hoeveel zal er in de praktijk veranderen voor de inwoners van onze huidige gemeente? Staat de politiek straks verder af van de burger? In Het Kompas, het ’vertrekpunt’ van Midden-Groningen, krijgen ’sterke dorpen’ een prominente plek: ’Groot in kleinschaligheid’, is het stellige voornemen.

De politiek heeft bovendien beloofd om regelmatig raadszittingen te houden op locatie, om van de burgers zelf te vernemen wat er speelt. Eén ding is zeker, zowel de ambtenarij, als de politiek, als de burgerij zal zijn weg moeten vinden in de veranderde situatie. Nieuwe tradities worden geschapen, doch vele oude tradities blijven na de jaarwisseling ’gewoon’ in stand.

Oud-burgemeester Geert-Jan ten Brink zei het tijdens zijn afscheid al treffend: ”Er gaat veel veranderen, maar de cultuur in de dorpen zal ook na de herindeling dezelfde blijven. Mensen gaan niet ineens anders doen als er gemeente Midden-Groningen op het plaatsnaambordje staat. Het zijn de burgers die de dorpstradities bepalen.” Exact om die reden blijft ’t Bokkeblad ook na 1 januari ’gewoon’ hetzelfde.

Zowel het redactiegebied als het verspreidingsgebied blijft onveranderd. Ook in het nieuwe jaar publiceren we dus ’gewoon’ weer over Art Carnivale, de Slochter Jaarmarkt, de Licht- en Klankweek en het Rondje Harkstede. In 2018 houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen aan het Schildmeer, het MFC in Siddeburen, de plannen voor ’t Olderloug, het dorpsbos in Kolham, de jeugdsoos in Schildwolde en de verdubbeling van de N33 bij Tjuchem, zetten we jubilea in het zonnetje en besteden we aandacht aan allerlei burgerinitiatieven.

Met onafhankelijke verslaggeving en eigen fotomateriaal. Want het zijn juist deze evenementen, actualiteiten en verhalen die de inwoners van de dorpen en buitengebieden van Slochteren, en de lezers van ’t Bokkeblad bindt. Daar verandert een herindeling niets aan. Wel zult u het in deze krant na 39 jaar moeten doen zonder de gemeentelijke informatierubriek. We danken de gemeente Slochteren voor de prettige samenwerking al die jaren en hopen in de toekomst eenzelfde relatie op te kunnen bouwen met de ambtenaren en bestuurders van Midden-Groningen. Hoe dan ook wensen wij hen allen veel succes in hun nieuwe functies.

Voor u ligt onze traditionele kerstkrant. Ook dit jaar hebben wij getracht er een gevarieerde editie van te maken, met uiteraard veel kerstwensen, een terugblik op de geschiedenis van de gemeente Slochteren en een uitgebreid interview met enkele leden van de jubilerende toneelvereniging UDI uit Lageland. Uiteraard ontbreekt ook de traditionele kerstpuzzel niet. Veel lees- en puzzelplezier gewenst.