Net als vorig jaar doen er weer kinderen mee van OBS De Kinderboom uit Slochteren aan de regiofinales van de First Lego League. Samen met de kinderen van het reeds bestaande FLL team De Gasbellen, doet nu ook heel groep 7 en 8 mee aan deze wereldwijde uitdaging. Dit...
Op vrijdag 16 november was er een gezellige avond voor de mantelzorgers uit de gemeente Midden-Groningen georganiseerd in Restaurant de Boerderij Fraeylemaborg. Wethouder Jan Jakob Boersma opende deze avond waarbij 130 mantelzorgers aanwezig waren. De band Johnny Dynamite & the 4MEN zorgde voor de muzikale omlijsting met muziek uit de...
In 275 gemeenten ontbeten vorige week woensdag burgemeesters met leerlingen van basisscholen, zo ook burgemeester Adriaan Hoogendoorn, die op het gemeentehuis van zijn ontbijt genoot met de leerlingen van groep 7 en 8 van CBS De Wegwijzer. ‘Deze uitnodiging heb ik met veel plezier aangenomen van de kinderen uit...
Op dinsdag 6 november vierde de wandelgroep Slochteren alweer hun eenjarig bestaan. Onder enthousiaste begeleiding van beweegcoach Johan Molenaar wandelt deze groep, inmiddels bestaande uit zo’n 20 deelnemers, wekelijks op dinsdag van 13.00-14.00 uur vanuit Huisartsenpraktijk Fey & v/d Wal. Regelmatig wordt een andere route gekozen. Aansluitend aan de wandeling...
Traditiegetrouw organiseerde de Dorpsvereniging Slochteren op de woensdagmiddag in de herfstvakantie een optreden van het Kindercircus Santelli in de Duurswoldhal. Ook dit jaar kwamen er weer vele jeugdige kijkers naar de sporthal in Slochteren om te genieten van de jeugdige acrobaten van het kindercircus, die technische oefeningen afwisselden met...
In de Limpe Hagingastraat in Slochteren zijn de bewoners een crowdfunding actie begonnen om een BuurtAED te krijgen. De AED kan dan een gebied bestrijken van de L. Hagin­gastraat, Veenlaan, K. ter Laanstraat, Voorborgstraat, Torenplein, De Kluft en de Hoofdweg van nr. 113-167. Al met al betreft dit een gebied...
Op de plaats van voormalig woonzorgcentrum ’t Olderloug moet in de toekomst een nieuw kleinschalig woonzorgcomplex verrijzen. Om de haalbaarheid te toetsen stellen gemeente, Woonzorg Nederland en partijen uit de zorg een plan op, waarbij nadrukkelijk de inzet vanuit het dorp wordt gevraagd. Vorige week werd het rapport ’(Bevings)bestendige zorg...
De baggerwerkzaamheden rondom de Fraeylemaborg zijn afgerond. Zes weken lang zijn drie graafmachines en een baggerpomp in de weer geweest om de waterpartijen in het park te ontdoen van het slib dat ontstaan was doordat plantenresten, afval, bodemmateriaal en bladeren zich hadden vastgezet op de bodem. Onder meer de Hondenkerkhofvijver...
Dit jaar bestaat de Groninger kunstkring De Ploeg honderd jaar. Deze kunstenaarsvereniging werd opgericht in 1918 en heeft nog altijd leden uit de stad Groningen en de Ommelanden. De Fraeylemaborg zet dit jubileum kracht bij met een afwisselende tentoonstelling in het Koetshuis. Zeventien leden van kunstkring De Ploeg laten...
De activiteiten rondom de Slochter Jaarmarkt startten zoals gebruikelijk al op de dinsdagavond met een lampionnenoptocht. Ook deze keer had de organiserende Dorpsvereniging Slochteren een leuke route uitgezet door de straten van de ‘nieuwbouw’. Op een paar spetters na bleef het gelukkig droog. Vervolgens vond op de ijsbaan de traditionele...