Op donderdag 17 januari bestond Nationale Vereniging de Zonnebloem 70 jaar. Daarom riep de vrijwilligersorganisatie de Week van het Bezoekwerk in het leven. Die vond in heel Nederland plaats van donderdag 17 januari tot en met vrijdag 25 januari. Een week lang legden Zonnebloemvrijwilligers zoveel mogelijk huisbezoeken af bij...
Een groep vrijwilligers is al langere tijd bezig om een voedselpark in Slochteren op te richten. Door Staatsbosbeheer is hiervoor een perceel van ca. 1 hectare aan de Stichtinglaan in Slochteren beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat het park een educatie en sociale functie krijgt voor jong en...
Na een jaar hard werken heeft OnS (Ontmoet Samen) afgelopen zaterdag het predicaat Kern met Pit mogen ontvangen met daarbij horend een geldbedrag van 1.000 euro. Dit zal worden gebruikt om de site van OnS te realiseren. OnS bestaat uit vier enthousiaste vrouwen woonachtig in Slochteren en Schildwolde. Wat...
In de kersteditie van ‘t Bokkeblad van 2018 stond traditiegetrouw ook weer een kerstpuzzel. Om de puzzel te kunnen maken was dit jaar kennis van bijbelboeken een vereiste. Vele inzendingen kwamen binnen, zo’n 10% meer dan voorgaande jaren, waarvan slechts enkele onjuist waren. De oplossing ’Al ruim veertig jaar wekelijks...
Tijdens de zeer goed bezochte eindejaarsbijeenkomst van de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MSMOG) op 21 december 2018 werd, wegens verhuizing, afscheid genomen van twee molenaars, namelijk Roelof Beugel en Remy Strijbosch. Ook werd afscheid genomen van Garreld van de Sande, bestuurslid van de vroegere Slochter Molenstichting (SMS) van 2010...
Na het vertrek van zorgorganisatie Zonnehuisgroep Noord kwam ’t Olderloug in 2016 leeg te staan en was er geen plek meer in Slochteren waar ouderen die meer zorg nodig hadden terecht konden. Ook was de ontmoetingsplek voor de ouderen in de woningen er om heen verdwenen. Zoals eerder gemeld in...
Vorige week donderdag vierde OBS De Kinderboom in Slochteren alvast Kerst met de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten. Dit deden ze door gezamenlijk te dineren. Iedereen had zelf allerlei lekkers meegenomen, van soep tot wraps en van stukjes pizza tot taart. Zodoende was er voor ieder wel wat...
In een uiterste poging het Houtstek-ontwerp van architect Onix van tafel te krijgen, heeft Mieke van Panhuys  namens de ’Vrienden van het beschermd dorpsgezicht’ afgelopen donderdag de gemeenteraad van Midden-Groningen toegesproken. Zij vindt ”de moderne architectuur” niet passen in de beschermde dorpskern. Ook de wijze waarop dit ontwerp ”er door...
Dit jaar bestaat het theatergezelschap ’Fraeylema Ensemble’ veertig jaar. Het leverde evenveel voorstellingen op, waarvan honderden toeschouwers genoten. Toch wordt het jubileum sober gevierd. ”We staan tijdens de kerstvoorstelling zeker even stil bij onze verjaardag, maar als we de vijftig halen, vieren we het echt groots.” Het ’Fraeylema Ensemble’ voert...
In hun streven het monumentale Erfgoedplein in zo authentieke mogelijke staat te behouden, organiseren de ”Vrienden van het Beschermd Dorpsgezicht” op dinsdag 11 december een presentatie over het centrumgebied van Slochteren. ”Als je de kaart van Slochteren-centrum uit 1825, direct na de Napoleontische tijd bekijkt, zie je dat alle gebouwen...