Er is nog geen besluit genomen over de definitieve tracékeuze voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Volgens projectbureau ’N33 Midden’ is er meer tijd nodig om de uitkomsten van de milieueffecten­rapportage (MER) te verwerken en de zienswijzen te bestuderen. Na de keuze voor het voorlopige voorkeursalternatief...
De tracékeuze voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam is in een beslissende fase beland. Werkgroep N33 Dubbelveilig spreekt zich nu uit voor één van de beide X-varianten, een verdubbeling op een meer gestrekt tracé. De eerste voorkeur van de werkgroep, waarbij het tracé naar de...
X