Een groep verontruste leden van Dorpsvereniging Slochteren hebben hun bestuur gevraagd om een extra ledenvergadering te beleggen over het ontbreken van transparantie m.b.t. de renovatie van het houtstek. Het bestuur heeft eerdere vragen hierover afgewezen en daarom is het nieuwe verzoek gedaan met een beroep op de statutaire mogelijkheden. Dit verzoek is door het bestuur in behandeling genomen en voor 5 september wordt er een beslissing genomen.

Dorpsvereniging Slochteren en de Fraeylemaborg werken nauw samen om in het houtstek een dorpshuis en expositieruimte te vestigen. Voor de realisatie is ’Stichting Het Houtstek’ in het leven geroepen, met o.a. twee vertegenwoordigers van de dorpsvereniging in het bestuur. Bij de verontruste leden heerst bezorgdheid, omdat er aanwijzigingen zijn dat de vertegenwoordigers er niet in zijn geslaagd om een belangrijk uitgangspunt uit de dorpsvisie van de dorpsvereniging te realiseren.

Dat uitgangspunt is het behouden van de historische architectuur betreffende het toekomstig uiterlijk van het houtstek. Deze zorg heeft ertoe geleid om het bestuur te vragen een ledenvergadering te houden, met als doel dat de leden een besluit nemen over: 1. de opdracht voor de vertegenwoordigers van de dorpsvereniging in de ’Stichting Het Houtstek’; 2. een voorstel voor een ontwerp van het houtstek in historische architectuur; 3. de keuze van één of meerdere architecten, die met respect naar de omgeving kijken.

Het bestuur van de dorpsvereniging heeft een dorpsvisie vastgesteld en voor het Erfgoedplein in 2013 al een plan met uitgangspunten ge­maakt. Dit is gepubliceerd in de brochure ’Dorpsvereniging pakt de uitdaging op’ en hiervoor is een breed draagvlak verkregen in het dorp. Duidelijk is hierin aangegeven, dat het houtstek in historische stijl bewaard of gerenoveerd dient te worden, aansluitend bij de kwaliteit van het gebied: de historische bebouwing in een monumentaal bomenbestand. Doordat de monumentale gebouwen stuk voor stuk authentiek zijn, heeft het geheel een uitzonderlijke kwaliteit, die niet valt te beconcurreren door voor afwijkende nieuwbouw te kiezen.

Het houtstek maakt deel uit van een groter historisch geheel, met Landgoed Fraeylemaborg, Lutje Bos, Slochterdiep, Regthuys en vele historische panden in de directe omgeving. Renovatie van het houtstek in de oorspronkelijke bouwstijl versterkt de kwaliteit van het beschermd dorpsgezicht en het Erfgoedplein. Hierdoor blijft de ruimtelijke samenhang in stand en behoudt het plein z’n karakteristieke aanblik.

Binnenkort zal een uitnodiging in ’t Bokkeblad worden geplaatst voor de extra ledenvergadering over het houtstek.