Vorige week dinsdagmiddag is op initiatief van de buurt in Lageland een snelheidscontrole gehouden. Reden is de bezorgdheid van de buurt voor de fietsende schoolgaande jeugd. Op de smalle weg langs het Eemskanaal mag 60 km per uur gereden worden. Er wordt echter regelmatig veel te hard gereden.

Omdat een fietspad ontbreekt, levert dat gevaarlijke situaties op. Aanwezig waren twee politieagenten, Veilig Verkeer Nederland en een aantal kinderen. Er zijn vele tientallen bestuurders staande gehouden. Deze werden vermanend toegesproken door de jeugd in het bijzijn van een politieagent.