Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag 25 maart is afscheid genomen van zeven
raadsleden die niet terugkomen in de volgende gemeenteraad. Van links naar rechts, Abel Nieveen (PvdA), Kees
Dontje (VVD), Gerrit Hooikammer (ChristenUnie), Burgemeester Geert-Jan ten Brink, René Schoen (VVD) , Bert
Hazeborg (PvdA), Klaas Koers (CDA) en Piet Offens (Gemeentebelangen). Laatstgenoemde kreeg daarbij een
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt vanwege het feit dat hij twaalf jaar raadslid was, van 14 maart 2002 tot
en met 26 maart 2014. Offens werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.