Onze eigen Herman Lambeck repte vorige jaar op deze plaats in de kerstkrant over een onzekere toekomst. Herman maakte zich grote zorgen over het perspectief van ‘t Bokkeblad. De krant had een moeilijk jaar achter de rug, met teruglopende advertentie-inkomsten als gevolg van de economische crisis.

Een jaar later is alles anders. Na een kort ziekbed is Herman Lambeck, hét gezicht achter deze krant, op 14 juni overleden. Het was hartverwarmend hoeveel steun de redactie heeft mogen ontvangen in de moeilijkste tijd uit de historie van ‘t Bokkeblad. Vanaf deze plek willen wij allen daarvoor hartelijk bedanken. Met man en macht is vervolgens gewerkt om iedere week toch weer wekelijks een nieuwe editie bij u op de deurmat te krijgen. En al ging het niet altijd even soepel en viel het soms ook zwaar, het is gelukt.

Niet alleen ‘ t Bokkeblad heeft een zwaar jaar achter de rug. Veel Nederlanders verloren door de economische crisis hun baan; de armoede groeide en een recordaantal burgers moest aankloppen bij de voedselbank. Toch zijn er ook voorzichtige tekenen van herstel. Zoals Ede Staal al zong: het was nog nooit zo donker of het werd wel weer licht.

Dat geldt ook voor onze krant. Er zijn een aantal enthousiaste mensen toegetreden tot de redactie en ook de samenwerking met Kaspcreations zorgt voor een frisse wind aan de Hoofdweg in Slochteren. Herman is onvervangbaar, dat staat buiten kijf, maar met vereende krachten zal ‘t Bokkeblad voortborduren op zijn nalatenschap. We gaan dan ook met frisse moed 2014 in. Het wordt een spannend politiek jaar met (waarschijnlijk) de laatste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Slochteren en de ontknoping van de gemeentelijke herindeling.

Zoals u van ons gewend bent, treft u in deze kerstkrant ook weer een kerstpuzzel, diverse interviews met gemeentegenoten, vele kersten nieuwjaarswensen, advertenties, de gemeentelijke mededelingen en zoveel meer. Maar vooral datgene wat uw Bokkeblad zo leuk maakt. Hele fijne feestagen!