De afgelopen maanden is er door de inwoners van Schildwolde en door OBS De Meent veel overlast ervaren van een groep jongeren die rondhangt bij de school. Er zijn meldingen gedaan van geluidsoverlast, rommel en vernielingen. De school spreekt van een gevaarlijke situatie voor de leerlingen: glasscherven en wietzakjes worden...
Door het wegvallen van OBS Ruitenvelder, dat komende zomer gaat fuseren met OBS De Kinderboom in Slochteren en de toezegging van versterkings- en leefbaarheidsgelden van de NAM en de gemeente, krijgen de inwoners van Froombosch de kans om geheel naar eigen inzicht een nieuw dorpshuis te ontwikkelen. Begin 2020 moet het...
Dinsdag 11 september was de Monumentenfietstocht voor de hoogste groepen van het basisonderwijs in de voormalige gemeente Slochteren, georganiseerd door de Stichting Cultureel Slochteren. Het thema was ”In Europa” en de leerlingen gingen terug naar de tijd van de ridders in Europa. Vaak vochten de ridders met elkaar, ze...
Tijdens de braderie op 4 oktober jl. heeft de Rabobank een wensboom neergezet voor de kinderen in de leeftijd 6-12 jaar. Kinderen konden hun wens op een post-it schrijven en in de wensboom plakken. Uit al deze wensen zijn door de Rabobank drie winnaars gekozen. De eerste prijs (75...
Tijdens de training op maandag 29 oktober jl. heeft het Dames Recreanten Team van Volleybalvereniging Doles uit Harkstede een prachtige sporttas aangeboden gekregen. De sporttassen zijn aangeboden door Mier Fysiotherapie uit Harkstede. Op de foto het damesteam met geheel rechts sponsor Reinesta Mier.  
Het nieuwe Heren 2 team van Volleybalvereniging Sivoc uit Siddeburen nam afgelopen zaterdag hun nieuwe tenue in ontvangst. Dit werd mogelijk gemaakt door Makelaardij Reilink Vastgoed uit Sidde­buren. Op de foto staan de spelers samen met Erik Schuur namens de sponsor. De beide coaches zijn Jeroen de Weerd en...
Het was de bedoeling dat de huurders van de tien beroemde witte huisjes in Woudbloem driekwart jaar moesten doorbrengen in de tijdelijke containerwoningen aan de rand van het dorp. De karakteristieke arbeiderswoningen zouden na de versterkingsoperatie deze zomer worden opgeleverd, maar door ’technische uitdagingen’ wordt dat pas in december....
Vanaf januari 2019 gaat er, bij voldoende deelname, een nieuw evenement plaatsvinden in Siddeburen. De organisatie (een commissie van dorpsbelangen) wil nog niet al te veel kwijt over de inhoud van het evenement. Wel is het noodzakelijk dat er zich minimaal 20 teams aanmelden. Alles mag wat betreft samenstelling...
Zaterdag 27 oktober jl. was het 65 jaar geleden dat de heer Klaas Willem Olthoff en mevrouw Jantje Lena Smit, beide geboren in 1929 in Scheemda, zijn getrouwd. Het echtpaar, dat woont aan De Linden 4 in Wagenborgen, heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De heer Olthoff heeft...
Vorige week dinsdag bezochten ruim honderd kinderen het vakantiebijbelfeest in Schildwolde, georganiseerd door de samenwerkende kerken uit de regio. Rondom het thema ’de wereld op z’n kop’ was er ruimte voor zang, spel en toneel. Tijdens verschillende workshops konden de kinderen zelf kiezen wat ze gingen doen. Bij de ’meidentut’...
Traditiegetrouw organiseerde de Dorpsvereniging Slochteren op de woensdagmiddag in de herfstvakantie een optreden van het Kindercircus Santelli in de Duurswoldhal. Ook dit jaar kwamen er weer vele jeugdige kijkers naar de sporthal in Slochteren om te genieten van de jeugdige acrobaten van het kindercircus, die technische oefeningen afwisselden met...
Afgelopen week maakten het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten bekend dat het alternatief X1, aangedragen door de werkgroep N33 Tjuchem, de definitieve keuze wordt voor de verdubbeling N33 Midden. De bewoners worden ook betrokken in het vervolgtraject. ”Nu moeten we zorgen dat de geluidshinder tot een...