Het was zo druk dat er op het laatste moment nog tafels en stoelen moesten worden bijgesleept. Het was inschikken geblazen vorige week donderdag in de recreatiezaal van ’t Olderloug. De heropening van de middagsoos werd een feestelijke, maar ook emotionele aangelegenheid. ”Het is een bewogen moment,” zei Corry Noordman (links op de foto), voorzitter van de bewonerscommissie van ’t Olderhof.

”Het hele dorp was ontredderd na de sluiting van het zorgcomplex. Toen de laatste bewoners vertrokken huilde de hemel letterlijk tranen met tuiten. Eenzaamheid lag op de loer.” Maar ze blikte ook positief vooruit. ”Ik ben enorm trots op de werkgroep, de gemeente en Woonzorg Nederland die dit nu allemaal mogelijk hebben gemaakt. Vanaf nu is er in ’t Olderloug iedere dinsdag en donderdag weer een middagsoos voor ouderen.

Fantastisch!” Zorg-wethouder Jan Jakob Boersma sprak veel bewondering uit voor de initiatiefnemers. ”We hebben het met elkaar gemist. Ik dank alle vrijwilligers die dit mogelijk maken, en ook de tijdelijke bewoners van ’t Olderloug, die het initiatief mede ondersteunen.” Hij gaf aan er vertrouwen in te hebben dat het woonzorgconcept van de nieuwe stichting Zonder Zorgen Wonen in de toekomst een plek zal krijgen in het complex.

Leefbaarheid-wethouder Anja Woortman overhandigde daarna een presentje aan Ina Boddeüs, de voorzitter van de werkgroep. ”Ik heb hier al de wereld aan spelletjes gezien,” zei Woortman, ”maar het belangrijkste spel mist nog….. de bingo.” De bezoekers be­loonden de initiatiefnemers en vrijwilligers daarop met een groot en welverdiend applaus.