Al tien jaar zijn kunstenaars van de stichtingen De Draad en Beleveniscollectief aan het brainstormen, plannen smeden en inspiratie opdoen, maar volgend jaar gaat er toch echt een schep in de grond. Als de aanvraag van de gemeentelijke leefbaarheidsgelden door de NAM wordt toegekend, krijgt de aanleg van het ’Art Park’ bij de Damsterplas volgend jaar zelfs een vliegende start. ”We weten wel hoe we beginnen, maar nog niet hoe het er uiteindelijk uit zal zien.”

De kunstenaars hebben hun onderkomen in Delfzijl sinds deze zomer verruild voor de voormalige basisschool ’De Ent’ in Hellum, als tijdelijk gebruik voor de gemeente, maar waar De Draad een vaste plek wil creëren voor exposities, kinderknutselmiddagen, theater- of muziekvoorstellingen en andere creatieve activiteiten. De organisator van het kunstzinnige familiefestival Art Carnivale wil er vanaf komend jaar op de zondagen aansluiten bij musea, galerieroutes en brocantewinkeltjes, die hun deuren dan ook open hebben.

De gemeente heeft bovendien de intentie om met een deel van het Spoor1-aardbevingsfonds het voormalige schoolplein in te richten met speelfaciliteiten voor de kinderen uit het dorp. Het Beleveniscollectief, dat o.a. speelvoorzieningen, dorpsparken en belevenispaden maakt, gaat nu ook in de ontwikkeling van het ’Art Park’ (door de kunstenaars vaak ’Kultuureiland’ genoemd) participeren. ”Het Schildmeergebied heeft een enorme potentie om zich verder te ontwikkelen als recreatiebestemming, waarbij natuur, sport, water, ontspanning, kunst en vermaak belangrijke dragers zijn,” vindt woordvoerder Henk Bleker.

Hij denkt dat het project kan aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in Steendam. ”Toen Art Carnivale hier zeven jaar geleden neerstreek was er van de bruisende ge­zelligheid van weleer niks meer over. De gemeente, de ondernemers, de stichting Promotie Schildmeer Roegwold, onze VVV en de dorpsverenigingen zorgen nu voor een kentering.” De ligging van de Damsterplas naast het Schildmeer biedt volgens hem extra kansen voor een snelle ontwikkeling. ”Met alle reeds aanwezige voorzieningen kunnen zowel het ’Art Park’ als het Schildmeergebied zich ontwikkelen tot een opvallende en unieke toeristische trekpleister.”

In nauw overleg met de gemeente en organisaties in de directe omgeving hebben meerdere kunstenaars, verbonden aan de stichtingen, gezamenlijk een plan ontwikkeld. Twee thema’s zijn hierbij leidend: de autonome kinetische kunst in combinatie met experimentele duurzame energieopwekking, en het toch al veelvuldig aanwezige water in combinatie met flora en fauna en de andere natuurlijke elementen, zoals drijvende objecten en kunstmatige eilanden.

”Het ’Art Park’ wordt een innovatief en dynamisch groeiend project, waarbij kunst, cultuur en natuur onder regie van kunstenaars met diverse disciplines samensmelten tot een artistiek en vooral ook attractief belevenispark voor alle leeftijden: een unieke kunstbelevenis voor de familie,” aldus Bleker. Kunst krijgt in het ’Art Park’ velerlei vormen: van beeldende kunst tot podiumkunsten, van bouwkunst tot experimentele mediaprojecten.

”Niet afstandelijk, provocerend of elitair, maar altijd uitnodigend en uitdagend om te beleven en te participeren.” Het park zal het hele jaar toegankelijk zijn en wil naast zeer diverse beleefbare speel-, sport- en recreatievoorzieningen doorlopend verrassende exposities en voorstellingen en telkens nieuwe, veranderende en groeiende om­gevingskunst gaan bieden. ”Dit resulteert in een plek waar mensen graag terugkomen en iedereen zich telkens weer kan laten verwonderen.

” Het ’Art Park’ zal uiteindelijk een compleet cultureel jaarprogramma met een gevarieerd aanbod aan kunstzinnige activiteiten gaan bieden, waaronder voorstellingen, workshops, markten, festivals en symposia. Bleker: ”De te realiseren voorzieningen zijn gericht op een brede doelgroep en alle leeftijden, waar mogelijk aanvullend op en afwijkend van reeds aanwezige voorzieningen, maar altijd gericht op versterking en samenwerking met de overige factoren in het gebied zoals ondernemers, dorpsverenigingen en andere lokale of regionale organisaties en initiatieven.”

Volgend zomer, tijdens de 10e Art Carnivale, willen de kunstenaars het ’Art Park’ graag aan de bezoekers presenteren. De initiatiefnemers verwachten dat in datzelfde jaar nog de eerste schop in de grond gaat.