Artsenpraktijk basis voor Multifunctioneel Centrum in Siddeburen

Laatste nieuws

De huisartsen van Siddeburen willen hun praktijk onderbrengen in een toekomstig Multifunctioneel Centrum. Daarmee leggen ze een basis voor de realisatie en het voortbestaan van een dergelijk centrum. Dit is één van de uitkomsten van het verkennend onderzoek naar de wenselijkheid en de functionaliteit van een Multifunctioneel Centrum in Siddeburen. Opdrachtgever voor het onderzoek is de Protestantse Gemeente Siddeburen. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Loket Levende Dorpen.

In de eerste drie maanden van 2015 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de functie van het gebouw ”Rehoboth” voor Siddeburen te bewaren. Daarin is met name gekeken naar de houdbaarheid op lange termijn. Op dit moment is de beschikbaarheid van het gebouw niet in gevaar. Voor de langere termijn is dat niet zeker. De inventarisatie onder de bevolking van Siddeburen geeft aan dat men de huidige functie graag versterkt ziet. Daarbij komen diverse wensen naar voren die de leefbaarheid in het dorp kunnen vergroten.

De ontwikkeling richt zich niet op het aantrekken van activiteiten die al in het dorp plaatsvinden. De aanpak is gericht op het bieden van aanvullende activiteiten met een maatschappelijk karakter. ”Bij aanvullende activiteiten valt te denken aan verschillende mogelijkheden die zijn genoemd tijdens het verkennend onderzoek, zoals een ruimte voor visuele presentatie van de geschiedenis en de ontwikkeling van Siddeburen en omgeving,” zegt Henk Wiersema, bestuursvoorzitter van de PKN-kerk in Siddeburen. Ook initiatieven ter ondersteuning van duurzaamheidsprojecten, zoals een Repair-Café voor het repareren van huishoudelijke apparatuur en de mogelijkheden voor een expositieruimte voor lokale kunst en handnijverheid worden onder de loep genomen. Verder is een ontmoetingspunt voor de inwoners van Siddeburen en een rustpunt voor bezoekers een mogelijkheid. Wiersema: ”In samenwerking met deelnemende verenigingen en organisaties wordt de haalbaarheid van al deze mogelijkheden verder onderzocht.”

Om de vernieuwende functies te kunnen ontplooien is een solide exploitatie vereist. ”Met de deelname aan het project van de gezamenlijke huisartsen in Siddeburen is de realisatie een stuk dichterbij gekomen,” aldus Wiersema. Vanaf de zomer zal in overleg met diverse organisaties en verenigingen worden gezocht naar de definitieve functies en de omvang van het Multifunctioneel Centrum.

Latest Posts

Aanbevolen