Baggeren waterpartijen Fraeylemaborg zorgt voor betere biotoop

Laatste nieuws

De baggerwerkzaamheden rondom de Fraeylemaborg zijn afgerond. Zes weken lang zijn drie graafmachines en een baggerpomp in de weer geweest om de waterpartijen in het park te ontdoen van het slib dat ontstaan was doordat plantenresten, afval, bodemmateriaal en bladeren zich hadden vastgezet op de bodem.

Onder meer de Hondenkerkhofvijver en de sloten rondom het Engelse landschapspark werd ontdaan van hun ondergrond. Aannemings- en verhuurbedrijf Spithorst uit Schildwolde zette twee combi-dumpers in om alle bagger af te voeren naar het naastgelegen weiland.

Slotstuk van de werkzaamheden was de borggracht, die vorige week werd leeggepompt en -gebaggerd. ”We hadden verwacht zo’n vijfduizend kuub bagger te moeten afvoeren, maar het is nóg meer geworden,” vertelt aannemer Willie Spithorst. ”De laatste baggerwerkzaamheden dateerden uit 1988 en 1994, dus het water was niet echt schoon meer.” Hamvraag is natuurlijk of de werklieden nog historisch erfgoed of andere bijzondere voorwerpen hebben gevonden, maar daarvan blijkt geen sprake. ”Als die er hadden gelegen, hadden we ze dertig jaar terug waarschijnlijk al aangetroffen.”

Volgens Gerard de Haan, hoofd Interne Dienst van de Fraeylemaborg, ontstaat in de waterpartijen nu een betere biotoop voor vissen en waterplanten. ”Bij regenval is er een betere doorstroming, waardoor er veel meer onderwaterleven zal ontstaan.” Hij zegt dat de Stichting Fraeylemaborg zelf niet de middelen had om de baggerwerkzaamheden te laten uitvoeren. ”Het is bovendien lastig om hiervoor fondsen te werven, baggeren is nu eenmaal niet sexy. Daarom zijn we het Cultuurfonds erg dankbaar dat zij wel een bijdrage hebben geleverd. Zij hebben het belang voor de borg, als Rijksmonument, ingezien.”

Omdat de bodem in de borggracht toch droog stond, was er ook de mogelijkheid voor onderzoek en inspectie. De Haan: ”Maandag zijn zogenaamde sonderingsonderzoeken uitgevoerd om het draagvermogen van de grond te kunnen bepalen. Door de aardbevingen zit er toch wat beweging in de borg. We willen graag weten waarom dit in de ene helft van het gebouw wel zo is en in de andere helft niet. Tegelijkertijd onderzoeken bouwexperts de fundering van de borg.” Als dat klaar is worden de sluizen weer opengezet, opdat vers boezemwater uit de Slochterhaven de borggracht weer vult en – voor het oog – alles weer bij het oude is.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30
1500+ abonnees