Vrijdagmiddag 8 september werden de vrienden van het Ufkenshuis (en ’t Olderloug, zoals de officiële benaming is) bedankt. Deze organisatie stelt zich tot doel om bij tijd en wijle het woonzorgcentrum te verrassen met zaken die niet vanuit de reguliere begroting bekostigd kunnen worden.

Zo werd, onder het genot van een hapje en een drankje, deze middag stilgestaan bij het schenken van een vaste zonoverkapping in de binnentuin en een Motomed, een elektrische bewegingstrainer. De meest en minst sportieve medewerkers werden in een klein wedstrijdje op deze bewegingstrainer en een hometrainer uitgedaagd om in sneltreinvaart 100 meter te fietsen. Door middel van het doorprikken van een ballon werd het gulle gebaar nog eens extra onder de aandacht gebracht. De bewoners en medewerkers waarderen deze giften enorm.