Op woensdag 10 januari vond de officiële opening plaats van de uitbreiding van het begrazingsgebied in het dorpsbos Kolhamster Mainschoar. In december zijn hiervoor nieuwe rasters geplaatst, aansluitend op de rasters van het dorpsrandpark. Hierdoor is het begrazingsgebied voor de drie Exmoorpony’s significant vergroot.

Om de ’wilde’ pony’s niet op te jagen werd besloten om voor de openingshandeling twee tamme Shetlandpony’s ’in te huren’. Met hun begeleiders en enkele tientallen dorpsbewoners en genodigden liepen zij als eerste door het nieuwe begrazingsgebied.