Na 35 jaar nam de heer Berend Luttje afscheid als bestuurslid van Uitvaartvereniging ”De Laatste Eer” uit Wagenborgen. Namens het bestuur ontving de heer Luttje een geschenk en namens de federatie van uitvaartverenigingen een oorkonde als blijk van waardering voor zijn inzet.