Een aantal weken geleden werd in ’t Bokkeblad melding gemaakt dat een aantal initiatiefnemers al bezig zijn met de organisatie van een bevrijdingsfeest in Slochteren en Schildwolde op 5 mei 2020, als herdacht wordt dat het dan precies 75 jaar geleden is dat een groot deel van Nederland werd bevrijd. Die dag is tevens een Nationale Feestdag.

Er zijn inmiddels een drietal bijkomsten geweest waarbij meerdere verenigingen uit beide dorpen bij aanwezig waren om de mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar te bespreken. Uitgangspunt was steeds om een zo groot mogelijk draagvlak te genereren voor een bevrijdingsfeest, in welke vorm dan ook.

Vorige week donderdag was er wederom een bijeenkomst in Gasterij de Driesprong. Eén van de initiatiefnemers is Jakob Roggema uit Slochteren, die namens de Christelijke Oranjevereniging uit Schildwolde nadrukkelijk bij de organisatie is betrokken en geeft graag de stand van zaken weer: ”Je merkt dat nu we een paar vergaderingen verder zijn het enthousiasme groeit en men zich wil inzetten om weer een optocht te realiseren.

De conclusie op dit moment is dat de optocht zeker doorgaat en we gaan rijden op 5 mei 2020 om 13.00 uur. We hebben inmiddels een mooie start ge­maakt doordat we al meldingen ontvangen hebben van het willen leveren en versieren van wagens, voertuigen, versierde fietsen, dit alles zowel persoonlijk als in groepsverband. Binnenkort hopen we het thema bekend te maken, zodat de creatieve ontwerpers los kunnen.”

Roggema is zich terdege bewust dat er nog heel veel moet gebeuren. Er zullen dan ook nog diverse mensen worden gevraagd om mee te doen. Scholen, Ouderraden, activiteitencommissies, buurtverenigingen en andere (sport)verenigingen zullen eveneens door de organisatie worden benaderd.

Hoewel het houden van een optocht de belangrijkste missie van de organisatie is, houdt Roggema ook andere opties open. Hij denkt onder andere aan een afsluitend slotconcert in de Slochterhaven en een mogelijke expositie met een impressie van de laatste oorlogsdagen in Slochteren en omgeving.

Tot slot wil Roggema nog wel kwijt dat de organisatie al op veel ondersteuning kan rekenen van vrijwilligers die zich spontaan hebben aangeboden. ”Maar wij hebben nog meer vrijwilligers nodig, op donderdag 4 juli hopen wij de volgende vergadering bij Gasterij de Driesprong, aanvang 20.00 uur, te houden waarin nog meer duidelijk zal worden. Daarna is het even vakantie en zullen wij in september de draad weer oppakken. Via ’t Bokkeblad wordt iedereen van de vorderingen en de komende activiteiten op de hoogte gehouden.”

Inwoners die graag mee willen organiseren, of een bijdrage kunnen leveren aan een geslaagd bevrijdingsfeest in 2020 kunnen reageren via tel. (0598) 422072 (Jakob) of via e-mail: [email protected].