Bewoners verzamelen bezwaren tegen plannen Polder Lageland

Laatste nieuws

Vlak achter de wijk Meerstad wil de gemeente Groningen binnenkort één van de grootste zonneparken in de regio bouwen. Naast dit zonnepark moet de nu nog open polder ook de plek worden voor het Europese Hyperloop Testcentrum én een groot hoogspanningsstation.

Een groep actieve bewoners heeft afgelopen weekend bezwaren tegen deze gemeentelijke plannen voor de Polder Lageland verzameld. Deze verzameling laat zien dat álle bevraagde bewoners de plannen voor het zonnepark te groot vinden, de Hyperloop overbodig, het hoogspanningsstation en de combinatie van alle onderdelen samen gevaarlijk, onduidelijk en daarmee ongewenst.

De meeste bewoners die het afgelopen zijn gesproken gaven aan zich door de gemeente Groningen onder druk te voelen gezet, zich niet gehoord te voelen en hebben weinig vertrouwen in de manier waarop de gemeente bewoners invloed geeft op hun eigen leefomgeving. Wij voelen ons murw geslagen door een gemeente, die met oogkleppen op in een sneltreinvaart dit megalomane project door de raad wil loodsen.”

Afgelopen weekend ging de groep actieve bewoners met een korte enquête langs de deuren van omwonenden van de Polder Lageland. Om verhalen te verzamelen, maar ook om omwonenden op te roepen, juist nu, nog betrokken te blijven door in te spreken bij de gemeenteraad en een beroep te doen op politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen. Naast inspreken zullen bewoners ook een paneldebat tussen politieke partijen en andere publiciteitsacties opzetten.

Komende maand zullen er in de gemeenteraad van Groningen meerdere momenten plaatsvinden waarop de gemeentelijke plannen voor de Lagelandpolder besproken worden. Op woensdagavond 7 april vindt er een technische sessie plaats en kunnen bewoners in gesprek met gemeenteraadsleden. Het paneldebat tussen politieke partijen zal door de bewoners zelf georganiseerd worden. Later zal er nog een raadsdebat plaatsvinden voordat er besluiten genomen gaan worden.

De actieve bewonersgroep van de Polder Lageland roepen bewoners op om betrokken te blijven en hun stem nu te laten horen.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30