Bijna 50 jaar Zwembad De Tobbe

Laatste nieuws

Stichting Instructiebad Slochteren vierde afgelopen jaar haar 20-jarig bestaan. In 2016 bestaat openluchtzwembad De Tobbe 50 jaar. Een moment van terugkijken en vooruitblikken met het zwembadbestuur.

Het was nog een hele kluif om een afspraak te plannen met de drukbezette bestuursleden, maar op een herfstachtige donderdagavond zitten ze dan toch bij elkaar op de redactie van ’t Bokkeblad. Henk Gernaat (voorzitter), Marjanne Boonstra (secretaris), Johan van der Molen (penningmeester), Harry Dijkema (vrijwilligerszaken) en Doeke Klimp (technische zaken). De sfeer is ontspannen. De voorzitter wordt voor de gek gehouden. Iedereen lacht.

Toch heersen er wel wat zorgen bij de bestuursleden. “De bezoekersaantallen nemen de laatste jaren een beetje af en ook willen we heel graag nog meer vrijwilligers betrekken bij De Tobbe.” De stichting zit vooral te springen om extra bestuursleden. “Harm ter Veer is sinds deze maand ons nieuwe bestuurslid algemene zaken. Maar mocht je zelf of iemand anders weten die mee wil helpen om het zwembad te besturen, meld het ons,” is de nadrukkelijke oproep. “Volgend jaar hopen we het 50-jarig bestaan van De Tobbe te vieren. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar dat kan alleen als we voldoende vrijwilligers hebben.”

Het gemeentelijk openluchtzwembad De Tobbe werd in 1966 geopend. “De schoolmeester vond het niet meer vertrouwd om met zijn leerlingen via de Hoofdweg naar het Schildmeer te fietsen. De gemeente werkte mee en liet een zwembad bouwen. Door de inzet van vele burgers, die avond aan avond met schop en kruiwagen het grondwerk verzetten, kwam het zwembad aan de Voorborgstraat tot stand.” Het zwembad is gebouwd als instructiebad, met als doel om kinderen te leren zwemmen. In de beginjaren was het bad niet eens verwarmd. De badmeester was in dienst van de gemeente en had in de winter een andere baan. “Het zou geweldig zijn als we voorafgaand aan ons jubileumjaar wat anekdotes uit die beginjaren kunnen verzamelen. Dan kunnen we daar een leuk jubileumboekje van maken.”

In 1991 vierde De Tobbe haar 25-jarig bestaan, maar dat jubileum was alles behalve feestelijk. ‘Jubileumjaar instructiebad Slochteren met zwart randje – Er hangen donkere wolken boven het zwembad… hele donkere’, opende ’t Bokkeblad op 4 april van dat jaar. De Tobbe was toe aan een grondige opknapbeurt, maar de gemeenteraad weigerde tot twee maal toe in te stemmen met een collegevoorstel om 20.000 gulden beschikbaar te stellen voor de renovatiewerkzaamheden. “In die jaren was het voor alle openluchtzwembaden lastig. Veel baden werden gesloten of omgebouwd tot subtropisch zwemparadijs.” Het geld kwam er uiteindelijk toch en het instructiebad werd opgeknapt. Bijna dertig jaar bleef De Tobbe een gemeentelijk bad.

Op 30 maart 1995 kopte onze krant ‘Zwembad overgedragen aan stichting – Uiteindelijk alleen maar winnaars’. De dorpsverenigingen van Froombosch, Slochteren en Schildwolde hadden de Stichting Instructiebad Slochteren opgericht om het openluchtzwembad voor de dorpen te kunnen behouden. Die kon het openluchtzwembad uiteindelijk ter nauwer nood behoeden tegen sluiting. “We hebben veel aan oud-voorzitter Andries Doorlag te danken, want als je aan zo’n klus begint moet je eigenlijk wel een beetje gek zijn. Zoveel uren die hij in het beheren van een zwembad heeft gestoken.” In 2004 waren er plannen om het zwembad te verhuizen naar de Duurswoldhal. “We stelden voor om starterswoningen te bouwen op het zwembadterrein en een brede school met een gezondheidscentrum neer te zetten bij de sporthal. Onze ideeën hebben het niet gered, maar we haalden wel het 20.00 uur Journaal!”

De bestuursleden noemen De Tobbe een typisch gezinsbad. “We zijn natuurlijk geen volwaardig zwembad met drie baden op verschillende dieptes, duikplanken en glijbanen.” Volgens hen is de aanwezigheid van het openluchtbad echter zeer belangrijk. “Een zwembad is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, waar kinderen met elkaar leren spelen, waar jongens en meisjes elkaar ontdekken en waar burgers en gemeente samen een voorziening in stand houden.”

De doelstelling van twintig jaar geleden blijft volgens het stichtingsbestuur dan ook onverminderd van kracht. “Kinderen van negen of tien jaar fietsen niet in hun eentje naar Hoogezand of het Schildmeer. Zeg nou zelf, wat is er op die leeftijd mooier dan op een zomerdag na schooltijd rechtstreeks naar het zwembad te gaan?” Het bestuur is dan ook erg blij met de grondige renovatie van 2013. “We zijn de gemeente zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage.” De gemeente heeft niet alleen de renovatie betaald, maar ook 40.000 euro gereserveerd voor onderhoud tot en met 2023. “Er vallen al zoveel faciliteiten weg in de dorpen. Het zwembad draagt bij aan de leefbaarheid en is daardoor van onschatbare waarde.”

Het 20-jarig jubileum van de stichting werd op zaterdag 13 juni 2015 gevierd met een feestelijke avond voor alle vrijwilligers. “Zonder hen hadden wij de deuren al lang kunnen sluiten. De belangeloze inzet van de vele vrijwilligers is natuurlijk essentieel voor het voortbestaan van het zwembad. Jarenlang hebben zij zich maximaal ingespannen om het zwembad te beheren, mooier te maken en op te knappen, zodat we er nog jaren plezier aan kunnen beleven. Dat gaat niet vanzelf, dat kost heel veel vrije uren, doorzettingsvermogen, het vermogen om creatief te zijn en te zorgen dat je op gezonde voet leeft met de gemeente Slochteren.”

Het bestuur wil in het voorjaar veel publiciteit gaan geven aan het jubileumjaar. “Hier is zelfs een speciale jubileumcommissie voor in het leven geroepen. Een half eeuw openluchtzwembad. Dat is best bijzonder. We gaan veel festiviteiten organiseren, zoals een feestmiddag voor de kinderen.” Verder zal er nog een donateursactie op poten worden gezet en zullen ook het traditionele tobbedansen, discozwemmen en spijkerbroekhangen weer plaatsvinden. “Daarnaast zijn we dus op zoek naar bijzondere verhalen over het zwembad, met name uit de beginjaren, maar ook uit de jaren zeventig en tachtig. Bijvoorbeeld van voormalige badmeesters of oud-leerlingen. Bovendien zouden we graag relikwieën tentoonstellen, zoals oude diploma’s en foto’s. We roepen iedereen die zich vrijwillig wil inzetten van harte op om zich bij ons te melden, zodat we er met z’n allen een spetterend jubileumjaar van kunnen maken!”

Aanmelden kan via: [email protected]

Latest Posts

Aanbevolen