Afgelopen zaterdag heeft het college van Slochteren samen met ruim 20 vrijwilligers bloemen bezorgd bij mantelzorgers in de gemeente. ”Het is een landelijke dag waarbij de mantelzorgers eens in het zonnetje worden gezet,” zo vertelt Wieneke Valkema, mantelzorg en ouderenadviseur van de gemeente Slochteren. ”In onze gemeente zijn ruim 250 mantelzorgers. Dit zijn mensen, die zieke mensen in hun omgeving steun en ondersteuning bieden. Vanuit de gemeente wordt hier veel aandacht aan gegeven. We hebben een platform Mantelzorg waar mensen terecht kunnen. Zowel voor praktische ondersteuning, maar ook gewoon om hun verhaal te doen. Een paar keer per jaar organiseren we bijeenkomsten. Hier wordt informatie gegeven, maar het biedt mantelzorgers ook een kans om met elkaar te praten,” aldus Wieneke Valke ma. Sinds enige tijd biedt het platform ook activiteiten voor jonge mantelzorgers.
Kinderen die te maken hebben met een zieke ouder of broertje of zusje. De reacties op de bos bloemen waren erg positief: ”Het hoeft niet, maar mooi dat er op zo‘n dag extra aandacht is voor de mantelzorg.” Wilt u meer weten over mantelzorg, dan kunt u contact opnemen met het platform Mantelzorg van de gemeente Slochteren.