Na vele jaren van voorbereiding en discussie wordt aan het Erfgoedplein in Slochteren MFC Houtstek gebouwd. Het ligt in de bedoeling om in de maand september met de bouw te gaan starten. Het Houtstek wordt gebouwd met hout uit de bossen van Staatsbosbeheer.

Ook in Slochteren was de financiering van een dorpsaccommodatie een pittige opgave. De bijdrage van de Stichting Beter Bouwen zorgde uiteindelijk voor een sluitende financiering. Deze stichting ondersteunt projecten op het gebied van vernieuwende architectuur, waarbij esthetische en ecologische aspecten centraal staan. Bestuur en architect zijn vereerd met de erkenning dat er in Slochteren iets moois gebouwd wordt.

Het bestuur is eveneens blij dat een lokale aannemer de klus heeft binnengehaald door op alle onderdelen mee te denken aan oplossingen. Bestuursvoorzitter Gert Knook: ”Vriesbouw uit Schildwolde gaat namelijk het MFC in Slochteren bouwen.” Knook laat verder weten dat het bestuur over de nadere concretisering van de multifunctionaliteit van het gebouw nog in overleg is met diverse partijen en organisaties.

Wel is duidelijk dat de bibliotheek in het Houtstek wordt gehuisvest. Dat betekent dat de bibliotheek voor het dorp en de omgeving blijft behouden. Ook het nieuwe kindcentrum in Slochteren zal daar gebruik van kunnen maken. Knook hierover: ”Als het MFC open is kan ook gebruik worden gemaakt van de bibliotheek. Dat betekent een forse verruiming van de openingstijden. De dorpsvereniging en ook de jongerenorganisatie Jong Goud heeft belangstelling, evenals de VVV en Staats­bosbeheer. Gelet op wat het dorp en directe omgeving heeft te bieden zou met name de VVV een be­langrijke rol kunnen vervullen. Het bestuur verwacht dat nu de kogel door de kerk is meerdere verenigingen zich zullen melden.”

Knook doet ook nog een oproep aan de inwoners van Slochteren, want er zijn straks vrijwilligers nodig voor o.a. schilder- en schoonmaakwerk. Mensen die graag een bijdrage willen leveren kunnen zich alvast aanmelden via e-mail: [email protected]