Midden-Groningen. Dat wordt de naam van de nieuwe gemeente waarin Slochteren opgaat na de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. De drie burgemeesters onthulden deze naam op dinsdag 15 maart in het bomvolle dorpscentrum De Broeckhof te Zuidbroek. Ook werd de strategische visie van de fusiegemeente bekend gemaakt. Op 1 januari 2018 moet de herindeling definitief zijn beslag krijgen. Met ruim 62.000 inwoners wordt die de op één na grootste van de provincie.

 

Er waren in totaal drie opties voor de nieuwe naam waaruit de inwoners van de drie gemeenten konden kiezen. Naast ‘Midden-Groningen’ kon men ook stemmen op ‘Woldmeren’ en ‘De Hogewolden’. De namen waren door een jury gekozen uit 271 inzendingen. Bijna de helft van de stemmen (48,1%) ging naar ‘Midden-Groningen’. Alle inwoners van achttien jaar en ouder waren gemachtigd om op hun favoriete naam te stemmen. Bij elkaar waren dat nagenoeg 49.000 stemgerechtigden. Het opkomstpercentage was 33,9%. De drie gemeenteraden moeten nog wel formeel instemmen met de gekozen naam. Pas na de vaststelling door de raden (eind april) wordt de nieuwe naam in gebruik genomen en vervalt de werknaam HSSM, die nu gebruikt wordt. “De nieuwe naam voor de heringedeelde gemeente is krachtig en dekt de lading,” zei burgemeester Geert-Jan ten Brink. “De naam is herkenbaar en schetst meteen waar de nieuwe gemeente zich bevindt.” De drie gemeenten presenteerden in Zuidbroek ook de strategische visie (Het Kompas) van de nieuwe gemeente. Hierin staan het fundament en de bouwstenen waarmee de gemeente Midden-Groningen een eigen identiteit moet krijgen. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder,’ luidt de slogan van Het Kompas. Tijdens een presentatie werd uitgelegd wat er met de suggesties van de inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven is gedaan. Die konden de afgelopen maanden in buurt- en rondetafelgesprekken aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden en hoe zij de nieuwe gemeente zien. Uit alle meningen zijn drie lijnen gedestilleerd die als bouwstenen voor de komende jaren kunnen dienen. Ten Brink: “We willen een gemeenschap zijn waar inwoners medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid en meer zeggenschap krijgen over hun leefomgeving.” Het tweede thema omvat plannen voor ontwikkeling en scholing van de inwoners, gelijke kansen voor kinderen, het leveren van maatwerk door sociale teams en het aanpakken van werkloosheid. Daarnaast wil de fusiegemeente investeren in een goede, structurele samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheid. “Zo kunnen we samen de arbeidsmarkt en economie innoveren,” stelde Ten Brink. Ook de strategische visie wordt in april aan de drie gemeenteraden separaat ter instemming voorgelegd.

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde lopen voorop als het gaat om de herindeling in de provincie Groningen. Ten Brink: “Wij willen een voorbeeldgemeente zijn. Andere gemeenten kijken met bewondering naar onze voortvarendheid. Zodra de gemeenteraden hun goedkeuring aan Het Kompas hebben gegeven, gaan we aan de slag. Wij hoeven niet te wachten op de formele herindelingsdatum van 1 januari 2018.’’