Een grote verrassing was het niet meer voor de massaal opgekomen journaille. Zij waren vrijdagmiddag op het gemeentehuis van Slochteren uitgenodigd voor een persconferentie inzake de coalitievorming voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Eerder was al bekend geworden dat PvdA-formateur Thea van der Veen, na verkennende gesprekken met alle partijen die zitting krijgen in de nieuwe gemeenteraad, verder zou praten met SP, ChristenUnie, CDA en VVD. De partijen waren er snel uit. Vrijdag werd het coalitieakkoord ’Samen komen we verder’ gepresenteerd.

Vijf van de zes grootste partijen zijn hiermee vertegenwoordigd in het college. Alleen de op één na grootste partij, GemeenteBelangen Midden-Groningen, valt naast de boot. Net als GroenLinks, D66 en Leefbaar Midden-Groningen worden de lokalen verwezen naar de oppositiebanken. ”We kiezen voor bestuurlijke ervaring. Daarnaast vinden we het belangrijk om na een herindeling een brede coalitie te vormen, die op een brede steun in de raad en daarmee de samenleving kan rekenen,” zei Van der Veen.

Zij wees daarbij ook op de lage verkiezingsopkomst. De coalitiepartijen bezetten straks 22 van de 33 zetels. De thema’s uit het ’Kompas van Midden-Groningen’ zijn leidraad voor het akkoord: de gemeente als bondgenoot, groots in kleinschaligheid, ieder mens telt en economie van de toekomst. Het in 2016 gepresenteerde Kom­pas, dat gebaseerd is op gesprekken met ruim 200 inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers in de drie gemeenten, gold in de voorbereidingsfase als richtinggevend document voor de herindelingsgemeente.

Het nieuwe college wil een open en dienende bestuursstijl hanteren. ”Een bestuursstijl waarin we het gesprek met de samenleving aangaan. De lokale overheid moet kunnen loslaten en vertrouwen op de kracht van de samenleving,” aldus Van der Veen. Het is een bestuursstijl die het laatste gemeentebestuur van Slochteren ook al enigszins hanteerde. ”Het betreft geen dichtgetimmerd akkoord. We werken met uitgebreide beleidsplannen. De financiële vertaling zal in het voorjaar worden gepresenteerd.”

In het eerste college van Midden-Groningen krijgen alle coalitiepartijen een fulltime wethouder. Opvallend genoeg zijn alle beoogde wethouders nu ook wethouder in hun huidige gemeente. De twee Slochter wethouders Anja Woortman (PvdA) en Jan Jakob Boersma (CU) komen ook terug in Midden-Groningen. Woortman krijgt de portefeuilles leefbaarheid en dorpshuizen, wonen, gaswinning en erfgoed.

Boersma wordt onder meer verantwoordelijk voor zorg, beheer openbare ruimte, natuur en landschap, recreatie en toerisme en ruimtelijke ordening. Peter Verschuren (Hoogezand-Sappemeer, SP), Erik Drenth (Hoogezand-Sappemeer, CDA) en Jaap Borg (Menterwolde, VVD) zijn de andere wethouders. Alle bestuurders worden ook wethouder voor een aantal dorpen of wijken. Tijdens de raadsvergadering van Midden-Groningen op 2 januari 2018 worden de wethouders benoemd.

Eerder werd al bekend dat Rein Munniksma, waarnemend burgemeester van Slochteren en Menterwolde, ook waarnemend burgemeester van Midden-Groningen wordt, tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. De gemeenteraad zal na de installatie hiervoor een profielschets opstellen. In de zomer van 2018 moet dan bekend zijn wie burgemeester wordt van Midden-Groningen.