Coalitievorming in Slochteren afgerond

Laatste nieuws

Met het bereiken van een onderhandelakkoord is in Slochteren de coalitievorming afgerond. Na het opzeggen van het vertrouwen in GroenLinks/D66 is er met alle andere partijen in Slochteren gesproken. In het coalitieakkoord, dat de titel “Grenzen verleggen en krachten bundelen” heeft meegekregen, is met alle opmerkingen rekening gehouden. Dat betekent dat het nieuwe akkoord nieuwe accenten heeft gekregen. Dat is ook terug te vinden in de thema’s gaswinning en versterking van de dorpen.

Binnen de coalitie is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling. Dat betekent dat er ten opzichte van de eerdere verdeling wel een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. Op deze manier hebben de partijen de mogelijkheid om hun eigen profiel goed neer te zetten en elkaar goed aan te vullen. De drie partijen hebben er alle vertrouwen in dat we hiermee een stabiel college hebben gevormd dat de belangen van de inwoners van de gemeente Slochteren goed kan behartigen.

Latest Posts

Aanbevolen