Collectief Midden Groningen doet mee aan landelijke pilot

Laatste nieuws

Collectief Midden Groningen doet mee aan een landelijke pilot van 9 collectieven om de akkerbouw groener te maken. De bevindingen worden gebruikt voor het ontwerpen van het toekomstige Europese Landbouwbeleid. Voor de nieuwe ronde van het Europese Landbouwbeleid wordt uitgegaan van meer groen rendement: meer winst voor natuur en landschap en meer maatwerk voor agrarische bedrijven.

In de omgeving van Schildwolde hebben verschillende akkerbouwers als onderdeel van de pilot veldmaatregelen neergelegd. De deelnemende akkerbouwers ontwikkelen en testen nieuwe praktijkmaatregelen. Voorbeelden zijn natuurvriendelijke gewassen (bijv. vogelgraan) en het toepassen van een rustjaar in combinatie met groenbemesters. De heer S. Wieringa heeft de afgelopen weken 2,3 ha. bloemrijke akkerranden ingezaaid.

De heer M. Berg heeft een kruidenakker/vogelakker aangelegd. De heer J.G. Doornbosch heeft 5 ha. vogelgraan gezaaid en de heer G. Stellingwerf heeft een perceel van 8 ha. met strokenteelt aangelegd. In de pilot ’Akkerbelt’ wordt ook veel aandacht geschonken aan de praktische haalbaarheid van alle maatregelen, zowel qua administratie als bedrijfsvoering. Bij het perceel van de heer Stellingwerf aan de Bovenvennenweg in Schildwolde is afgelopen vrijdag een informatiebord geplaatst. Met dit informatiebord wil Collectief Midden Groningen voorbijgangers informeren over wat er op dat perceel te zien is en waarom het er zo uitziet. Als u meer informatie wilt over de pilot dan kunt u contact opnemen met Collectief Midden Groningen via e-mail: [email protected]

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30