☏ (0598) 42 20 70 | 📧 [email protected]

Collectief Midden Groningen zet drone in voor bescherming weidevogels

Aanbevolen

Boerencamping ’t Hofje in Slochteren maakt toch een doorstart

Begin april betrokken de 31-jarige Martin Oosterveld en zijn 3 jaar jongere vriendin Lisette Battjes samen met...

Koffieterras bij de Graankorrel blijft in de zomer open

Inmiddels loopt het ’koffieterras in coronatijd’ van de gezamenlijke kerken in Scharmer-Harkstede een aantal weken. Telkens was...

Basisschoolleerlingen krijgen flyer ’Vier de zomer in Midden-Groningen’

Wordt het een brandje blussen bij het Brand­weermuseum, op Slootsafari bij de Heemtuin of waterskiën bij Break...

In het mooie Groninger landschap zijn de weidevogels, zoals de grutto en tureluur helaas zeldzame bezoekers geworden. Ieder jaar trekken vele weidevogels richting Nederland om daar, in het midden van de drassige en groene weilanden, te broeden en hun jongen groot te brengen. Helaas hebben deze vogels het zwaar gekregen door de veranderingen in de landbouw en de stijgende predatiedruk.

Het gevolg is dat de populatie weidevogels dusdanig is gedaald dat deze kritische aantallen aanneemt. Gelukkig zetten steeds meer burgers en boeren zich in om deze weidevogels te beschermen.

In 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ontstaan en daarmee het Collectief Midden Groningen (een samenwerking van de agrarische natuurverenigingen Meervogel, Wierde & Dijk, Ons Belang en Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Slochteren). Door het ANLb kunnen er effectiever en efficiënter maatregelen getroffen worden om weidevogels, maar ook akkervogels te beschermen.

Dit uit zich in, door de provincie aangewezen, gebieden waarin beheer in een mozaïek een prachtig leefgebied vormt voor deze kwetsbare vogels. Daarnaast heeft het Collectief Midden Groningen zich ingezet om met verschillende gebiedspartijen een Weidevogelactieplan te ma­ken, waarbij collectieven, terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), maar ook de provincie, gemeenten en waterschappen zich inzetten en samenwerken om de weidevogels te be­schermen.

De vogels en hun  legsels worden door verschillende gemotiveerde vrijwilligers gemonitord. Hierdoor zijn de boeren op de hoogte van de aanwezige vogels en kunnen zij hun maaibeleid hierop aanpassen. Helaas zijn niet alle nesten makkelijk te zien, door bijvoorbeeld hoog gras en laat het opzoeken van nesten geursporen na in het perceel, waardoor er weer meer kans is op predatie.

Dankzij de goedgekeurde aanvraag in de NPI (Niet Productieve Investeringen) van de Europese Unie en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, kan het Collectief Midden Groningen in 2020 monitoren door middel van een drone. De drone is voorzien van een gewone camera en een warmtecamera, ontwikkeld door 4D Precisienatuurbeheer. Zij hebben de drone en software speciaal ontwikkeld voor natuurbeheer en gebruiken dit al een aantal jaren met veel succes.

Door de warmtecamera kunnen de eieren, die warmer zijn dan hun omgeving, makkelijk worden gespot. De locaties van de legsel worden vervolgens direct doorgegeven aan het kantoor of aan de boer. De boer kan dus direct op de hoogte gehouden worden van waar de vogels zich bevinden. Door deze techniek kunnen ook reekalven en ander wild gered worden bij het maaien en oogsten van bijvoorbeeld vogelakkers.

Door de inzet van de drone verwacht het Collectief Midden Groningen dat het aantal verloren nesten minimaal zal worden. Mede door de exacte bepaling van de locaties, maar ook door de minimale verstoring en geursporen. Omdat het meest efficiënt gewerkt kan worden rond zonsopgang, dan is het verschil in temperatuur van de eieren en de omgeving het grootst, kan de drone slechts beperkt gebruikt worden.

Daarom wordt er een speciaal plan gemaakt om de drone in te zetten waar deze het hardst nodig is. Het Collectief Midden Groningen is momenteel nog op zoek naar drone piloten die zich willen inzetten voor de bescherming van de weidevogels. Op de website www.collectiefmiddengroningen.nl vindt u de vacature voor de dronepillot.

Laatste Nieuws

Boerencamping ’t Hofje in Slochteren maakt toch een doorstart

Begin april betrokken de 31-jarige Martin Oosterveld en zijn 3 jaar jongere vriendin Lisette Battjes samen met...

Koffieterras bij de Graankorrel blijft in de zomer open

Inmiddels loopt het ’koffieterras in coronatijd’ van de gezamenlijke kerken in Scharmer-Harkstede een aantal weken. Telkens was er een wisselende samenstelling van...

Basisschoolleerlingen krijgen flyer ’Vier de zomer in Midden-Groningen’

Wordt het een brandje blussen bij het Brand­weermuseum, op Slootsafari bij de Heemtuin of waterskiën bij Break Out Grunopark? Het zijn allemaal...

Prijsuitreiking winnaars Goud Grunn op de Rutger Kopland School

Sinds 2017 coördineert EPI-kenniscentrum het project Goud Grunn voor voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen. Dit doen ze samen met Vereniging Groninger Dorpen,...

Minister sprak met inwoners uit Steendam en Tjuchem

Woensdagmiddag 17 juni heeft minister Kajsa Ollongren een werkbezoek gebracht aan Steendam en Tjuchem. Zij liet zich door bewoners en gemeente informeren...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X