Op dinsdag 23 april ontving het bestuur van de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MSMOG) het (bijna) voltallige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen in de Molenschuur te Noordbroek. Daar het college ervoor kiest regelmatig op locatie in de gemeente te vergaderen werd voorafgaande aan dit bezoek eerst in de ochtenduren vergaderd en werd vanaf half één tijdens een gezamenlijke lunchbijeenkomst over en weer kennis gemaakt.

Ook waren er twee vertegenwoordigers van de kerk in Noordbroek, twee leden van de Dorps AdviesRaad (DAR) Noordbroek, één gebiedsregisseur en één beleidsmedewerker van de gemeente aanwezig.

Na een eerste kennismaking werd de bijeenkomst vervolgd met een presentatie van de MSMOG door bestuurslid Tjip Douwstra, gevolgd door een presentatie over de onderwijsactiviteiten door Annet Brinkgreve, coördinator onderwijs(activiteiten) van de MSMOG.

Uitgelegd werd o.a. dat de MSMOG 10 grote molens (6 polder, 4 koren) en 2 kleine molens (weidemolen, paaltjasker) in zijn bezit heeft, verdeeld over de gemeenten Midden-Groningen (9) en Oldambt (3). Momenteel zijn bij de MSMOG 42 vrijwilligers in diverse functies actief en naast het bestuur van 6 personen heeft de MSMOG een viertal functionele commissies, namelijk een technische, communicatie & PR, activiteiten en financiële.

Het doel van de MSMOG is de molens in maalvaardige en goede staat te houden hetgeen financieel niet altijd eenvoudig is. De molens worden onder aandacht van de bevolking gebracht om dit kostbare cultureel erfgoed voor het nageslacht te bewaren en proberen donateurs en sponsoren te werven.

Immers, zonder de ”oude” molens had Nederland nooit in zijn huidige vorm bestaan. Hiervoor worden  diverse activiteiten uitgedacht en georganiseerd, variërend van het maken van ommetjes (wandelingen rond een molen), workshops, fietsroutes, festivals en introductie van nieuwe Nederlanders.

Ook worden dorpen, dorpsverenigingen en andere culturele erfgoedpartners bij deze activiteiten betrokken. Populair kan gesteld worden dat de molens van de bevolking zijn.

Na de presentaties en mogelijkheden tot het stellen van vragen werd een bezoek gebracht aan molen De Noordstar, gelegen naast de Molenschuur. Hier vond een rondleiding plaats onder leiding van moleninstandhouder Taeke Overdijk en werd uitleg gegeven door molenaar Grieto de Vries, tevens bestuurslid.

Vervolgens toog het gezelschap naar de prachtige kerk, gelegen aan de Noor­dersingel 1. Hier vond een enthousiaste uitleg plaats door één van de rondleiders Henk Pol. Concluderend kan gesteld worden dat dit constructief bezoek zeer goed is verlopen en dat het college een goed inzicht heeft gekregen in de werkwijze van de MSMOG, inclusief de kerk en DAR.