Compensatieregeling voor organisaties en dorpshuizen in Midden-Groningen

Laatste nieuws

Veel kleine culturele (evenementen)organisaties en amateurkunstverenigingen hebben in het coronajaar 2020 weinig inkomsten kunnen binnenhalen door uitblijvende optredens en concerten, terwijl veel vaste lasten wel doorliepen. Ook andere sociaalmaatschappelijke organisaties, waaronder buurt- en dorpshuizen lopen financiële schade op door de coronacrisis.

Dit blijkt uit een eerste inventarisatie en uit diverse gesprekken door de gemeente Midden-Groningen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen en andere sociaalmaatschappelijke organisaties in de gemeente Midden-Groningen zoveel mogelijk te compenseren voor hun inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis.

Hiervoor heeft zij de tijdelijke subsidieregeling ’Onder­steuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaalmaatschappelijke organisaties Midden-Groningen 2021’ vastgesteld. Deze regeling geldt voor opgelopen schade in 2020 en – in verband met de huidige lockdown – ook voor 2021.

In 2020 hebben de rijksoverheid en de provincie financiële middelen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur verstrekt, ook aan Midden-Groningen. Vanwege de beperkende coronamaatregelen komen niet alleen de grote culturele organisaties, maar ook sommige (kleine) culturele organisaties en amateurkunstverenigingen, financieel in de knel door dreigende tekorten op de exploitatie.

Nu dit bewogen jaar 2020 is afgerond kan de balans opgemaakt worden voor de schade die de coronamaatregelen hebben betekend op cultureel- en maatschappelijk gebied. In dit verband worden ook de dorps- en wijkcentra meegerekend.

De culturele sector en de dorps- en wijkcentra spelen een belangrijke rol voor ontmoeting in Midden-Groningen. Op zichzelf, maar ook voor de lokale economie, sociale cohesie en voor het welzijn van inwoners.

Wet­houder José van Schie heeft voor de kerst alle (bij de gemeente bekende) amateurverenigingen voor toneel, muziek en zang een brief gestuurd met een positieve boodschap over de manier waarop vanuit de cultuur is omgegaan met alle beperkende maatregelen en de aankondiging dat in januari een corona-schadeformulier met subsidieaanvraag wordt nagezonden.

De aanvragen voor compensatie coronakosten in 2020 kunnen vóór 1 maart 2021 ingediend worden; de aanvragen voor compensatie coronakosten in 2021 vóór 1 juli 2021.  Mochten er cultuurverenigingen zijn die wel schade hebben geleden, maar geen direct bericht hebben ontvangen, dan kunnen die zich melden bij het subsidieloket Midden-Groningen: [email protected]

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30