De scholen zijn weer begonnen!

Laatste nieuws

Sinds maandag 17 augustus is de zomervakantie in de provincie Groningen voorbij. Veilig Verkeer Nederland vraagt in het kader van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ aandacht voor de verkeersveiligheid in de omgeving van basisscholen. Het verkeer- en vervoerberaad Groningen ondersteunt de actie door 1000 posters langs de wegen in de provincie te plaatsen en biedt scholen een VVN-actiepakket aan om zelf een actie te organiseren. Voorafgaand aan de campagne heeft Veilig Verkeer Nederland kinderen gevraagd om een tekening te maken van een verkeerssituatie in de buurt van hun school die zij zelf gevaarlijk of lastig vinden. Kinderen beleven het verkeer heel anders dan volwassenen en een kindertekening maakt volwassen weggebruikers daar extra bewust van. In iedere provincie is een winnende tekening gekozen die bij de start van het nieuwe schooljaar prijkt op honderden ansichtkaarten en sandwichborden. Hierop is ook de boodschap weergegeven om extra alert te zijn op kinderen in het verkeer. Verkeersonveiligheid in de omgeving van de school is een veelgehoord probleem.

Veel ouders laten hun kinderen liever niet zelfstandig naar school gaan, omdat er zich op de route naar school een onveilige verkeerssituatie bevindt. Juist in de omgeving van basisscholen zou je verwachten dat het voor kinderen veilig is in het verkeer. Via het Meldpunt Veilig Verkeer verzamelt Veilig Verkeer Nederland meldingen van verkeersonveilige situaties en biedt daarbij de helpende hand in het verbeteren van die situatie. Meldingen kunnen worden doorgegeven via www.meldpuntveiligverkeer.nl.

Latest Posts

Aanbevolen