De eerste editie van De Vonk van Slochteren is nu al een groot succes te noemen. Dit najaar startte de gemeente Slochteren met De Vonk: een wedstrijd voor alle inwoners van de gemeente met een goed idee om de eigen buurt, wijk of straat te verbeteren. In deze editie van ’t Bokkeblad stellen de tien genomineerde ideeën zich aan u voor. De keus is nu aan de inwoners van de gemeente Slochteren. Welk idee verdient uw stem?

De Vonk van Slochteren komt voort uit De Vonk van Nederland: die verzamelt, versterkt en verbetert burgerinitiatieven. Inwoners dienen in korte tijd hun ideeën in, die ze samen met de buurt- of dorpsgenoten willen realiseren, waarna zij zelf de winnaars kiezen. Die ontvangen naast het prijzengeld ook begeleiding bij de uitvoering van hun ideeën. Initiatiefnemers die niet winnen, worden in contact gebracht met informele netwerken en professionele ondersteuners, zodat ook deze ideeën verder komen.

Via De Vonk van Slochteren wil de gemeente inwoners stimuleren zich in te zetten voor een betere en leukere leefomgeving in hun dorp of wijk. Vanaf 30 september van dit jaar konden inwoners hun idee indienen. Maar liefst 29 ideeën werden ingestuurd. Begin november koos een deskundige zevenkoppige jury tien genomineerden. “De inzendingen zijn beoordeeld op de volgende kernwaarden: haalbaarheid, vernieuwend, de ge­meenschap profiteert, en een betere en leukere leefomgeving,” aldus juryvoorzitter wethouder Jan Jakob Boersma.

De genomineerden kregen vervolgens een maand de tijd om hun idee verder uit te werken. Vanaf 7 december tot 4 januari kunnen de inwoners stemmen. De drie ideeën met de meeste stemmen winnen een geldbedrag van maximaal 5.000 euro. De initiatiefnemers kunnen het idee dan ook daadwerkelijk uitvoeren. Op vrijdagmiddag 15 januari 2016 is om 16.00 uur de feestelijke prijsuitreiking. Stemmen kan via de website www.devonkvanslochteren.nl.

De genomineerden zijn:

  1. Deel-Moestuin De Ruitenvelder Froombosch.

Projectleider Marcèle van Kerkvoorde: “Wij willen graag een Deel-Moestuin realiseren voor Froombosch, verbonden aan OBS Ruitenvelder en MFC Ruitenvelder, voor alle schoolkinderen, buurtgenoten en inwoners van ons dorp. Wij willen samen werken, sa­men leren, samen oogsten en sa­men eten. De kinderen kunnen in de praktijk leren hoe een groeiproces verloopt. Zonder goede zorg is er geen tuin en geen oogst. We willen kinderen samen laten werken aan een gemeenschappelijk doel. Natuurlijk kan dit niet allemaal overgelaten worden aan het team van de school. Het lijkt ons juist mooi om het breder te trekken. We willen mensen benaderen die het leuk vinden om te tuinieren en hun kennis en ervaring willen delen om zo, samen met het dorp, de Deel-Moestuin De Ruitenvelder Froombosch op te zetten. De locatie kan niet beter. Centraal in het dorp, op of in de nabijheid van het schoolplein én het buurthuis. Dan is er altijd een vers kopje koffie in de buurt wanneer je aan het werk bent in de moestuin. Middels deze Deel-Moestuin kan er vorm gegeven worden aan saamhorigheid, kennisoverdracht, samenwerken over de generaties heen, en ben je nog lekker buiten ook.” Begroting: 5.000 euro.

  1. Dorpskeuken Kolham.

Projectleider Hans Nauta: “Veel om ons heen verandert. We zijn veel ontmoetingsplaatsen kwijtgeraakt. Ouderen zullen na verwachting langer in hun eigen woonomgeving moeten blijven wonen. Er zal vaker en meer een beroep worden gedaan op de gemeenschap in de nabije omgeving, ‘noaberschap’. Ons streven is een sterk dorp te zijn. In dat kader is de realisatie van een Dorpskeuken onze droom. Stichting Dorpshuis Mainschoar heeft plannen om het dorpshuis te verbouwen. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor het hele dorp. Zou een Dorpskeuken in dat nieuwe concept passen? Bij een Dorpskeuken gaat het niet om de keuken zelf, maar om de dingen die je ermee kunt realiseren. Groep 8 van onze basisschool krijgt op school les in (gezonde) voeding. In praktische workshops in de dorpskeuken zullen er kooklessen gegeven worden waarbij uiteindelijk de leerlingen gaan koken voor hun ouders die in ‘hun restaurant’ zullen worden ontvangen. Ook gaat deze jeugd een maaltijd bereiden voor de ouderen in ons dorp. Het is zo maar één van de vele ideeën.” Budget: tussen de 500 en 1.500 euro. Bij integratie in het dorpshuis veel meer.

  1. Muziek uit de buurt Harkstede.

Projectleider Marleen Godlieb: “In september 2016 willen we in Harkstede het muziekfestival ‘Muziek uit de buurt’ organiseren. Hier zijn de leukste en beste muzikanten ‘uit de buurt’ te zien. In huiskamers en op andere locaties zoals de NOVO en Pand 404 worden concerten gegeven. Ieder optreden duurt een half uur en wordt meerdere keren uitgevoerd. Je kunt van de ene naar de andere locatie om zo meerdere optredens te zien. Allerlei genres komen voorbij: van een sfeervolle singer-songwriter tot een strijkkwartet, van rapper tot musicalkoor. Alle optredens zijn daarna terug te zien op onze Facebookpagina: ‘Muziek uit de buurt’. Deze pagina is bestemd voor iedereen uit de gemeente Slochteren die muziek maakt of zingt. Je kunt er filmpjes op zetten van muziek die jij gemaakt hebt, optredens aankondigen of het liedje posten dat je net geschreven hebt. Of je nou zes bent en viool speelt, veertig bent en als zangeres aan de weg timmert of tachtig bent en in het kerkkoor zingt: op dit platform kun je laten zien wat je in huis hebt! Word dus lid van deze groep.” Budget: 5.000 euro.

  1. OnS Slochteren.

Projectleiders Silvia Meijering en Jeannette Huizinga: OnS Slochteren is een website voor jong en oud in Slochteren en omgeving met onder andere een activiteitenagenda, nieuwsbrief, vrijwilligersbestand, aanvraag van subsidies, prikbord, vraagbaak en het belangrijkste: het delen van kennis en ervaring. OnS idee is om ideeën uit te wisselen, speelgoed te ruilen, hulp te vragen, iets aan te bieden enzovoort. Te denken valt hierbij aan:

* Ik heb een schilderijtje, wie wil deze voor mij ophangen?

* Mijn kind verveelt zich, wat voor leuks is er te doen?

* Ik heb een bank over of heb iets leuks gemaakt om te verkopen. Wie heeft belangstelling?

Dit plaats je dan op OnS Slochteren. We richten OnS op de mensen in Slochteren en omgeving, maar omdat het digitaal is zijn er geen grenzen! Dus iets regelen voor je moeder die in Slochteren woont, terwijl jij in Amsterdam zit, is ook geen probleem! Kijk vooral ook even op www.onsslochteren.nl en help OnS deze website voor jou te realiseren.” Budget: 5.000 euro.

  1. Dorpsboekenkast Meerstad.

Projectleider Carin Koning: “De dorpsboekenkast is een trefpunt waar je boeken kan brengen en halen. Als boekenkast gebruiken we een oude telefooncel die we renoveren en goed dichtkitten, zodat het weer zo min mogelijk vat krijgt op de boeken. De telefooncel – die weer in een heldere PTT-groene kleur geschilderd wordt – verwijst naar de oude KPN-roeibaan die opgenomen is in ons Woldmeer. Deze telefooncel heeft daadwerkelijk jarenlang bij de roeibaan gestaan. We voorkomen dat mooie boeken bij mensen thuis staan te verstoffen. De bibliotheek of boekhandel die het dichtste bij is, staat in Lewenborg of Harkstede. Bovendien is het helemaal van deze tijd om van elkaar dingen te lenen. Dit is fijner voor de portemonnee en voor het milieu. De onderste planken willen we gebruiken voor kinder- en jeugdboeken, zodat ook voor hen boeken makkelijker beschikbaar worden. Bij het opknappen van de telefooncel zullen verschillende buren meehelpen zodat het een gezamenlijk project wordt: met elkaar en voor elkaar. We hebben de leerlingen van groep 7/8 van de Samenwerkingsschool Meeroevers gevraagd om een boekenlegger te ontwerpen. Deze boekenleggers worden gebruikt als flyers.” Begroting: 950 euro.

  1. Moeders sociaal en sterk!

Projectleider Susanne Grabijn: “Moeder worden is iets heel bijzonders. Het is de verantwoordelijkheid over een nieuw leven. Soms is dat best lastig, want hoe kan je je kind goed opvoeden? Voor alle moeders in de hele gemeente Slochteren willen we een Moederdag-special organiseren. Een dag lang plezier, rust, contact en ervaringen delen. De kinderen kunnen deze dag heerlijk spelen en creatieve dingen doen. De moeders worden verwend. Maar op deze dag staan tevens deskundigen klaar om alle moederlijke vragen te beantwoorden. De moeders kunnen contacten leggen, met elkaar meedenken en ervaringen delen.

* Wist jij van de maandelijkse speelmiddag?

* Is er kaboutervoetbal in de gemeente?

* Wist jij dat er een Tiener-moeder-club bestaat? Wat houdt dit nou eigenlijk in?

Alles komt op deze dag samen. Misschien ontmoet je die ene moeder wel die altijd een rondje loopt langs je huis, maar die je eigenlijk nog nooit gesproken hebt.” We hebben ook een eigen website gemaakt, waarop ons idee beschreven is:

https://sites.google.com/site/moederssociaalsterk/. Budget: tussen de 3.000 en 5.000 euro.

  1. NOVO Ons Hertenkamp Harkstede.

Projectleider Miran Husers: “Wij zijn een prachtige locatie van NOVO, voor mensen met een beperking. Wij bieden hen de kans om zich te ontplooien en te ontwikkelen middels een zinvolle dagbesteding. We runnen samen een theehuis en een kinderboerderij, maar we zijn veel meer dan deze basis. Onze cliënten worden vervoerd met onze bus die we enige tijd geleden hebben aangeschaft. Hierdoor gingen we van 4.000 euro in de maand aan taxikosten naar 485 euro reiskosten, inclusief benzine en verzekeringen. Dankzij onze vrijwillige chauffeurs blijven de kosten laag. De bus begint echter steeds meer mankementen te vertonen, waardoor de reparatiekosten meer en meer oplopen. En eens houdt het op. Een nieuwe bus zal er voor zorgen dat wij ons vol enthousiasme op ons werk en onze medemens kunnen richten, zonder dat we er zorgen over hebben, dat dit ooit zou kunnen veranderen, omdat onze huidige bus het begeeft.” Begroting: 10.000 euro (de 5.000 van De Vonk zou ons een mooi eind op weg helpen.)

  1. Rondom Piccardt.

Tineke Neyman (cultuurhistoricus, vertelcoach): “Het kleurrijke levensverhaal van Henric Piccardt (1636-1712) wordt tot leven gebracht door personages die er, al dan niet zijdelings, bij betrokken waren. Gekleed in 17e eeuwse kledij vertellen zij hun verhaal in en rond de monumenten die een rol speelden in het leven van Piccardt: de kerk van Harkstede, de kerk van Slochteren, de Fraeylemaborg en bij het Slochterdiep. Het ligt voor de hand dat een aantal van deze personages zijn of haar verhaal vertelt op de locatie waar het zich afspeelt. Zo zal Arp Schnitger zijn verhaal het liefst vertellen in de kerk van Harkstede. De huishoudster van de Fraeylemaborg zal haar verhaal graag willen vertellen op de borg. Maar het is net zo goed mogelijk om de verhalen van alle personages op één en dezelfde plek te vertellen.” Projectleider Karla Ubels: “Om het project langere tijd uit te kunnen voeren, zou het fantastisch zijn als we mooie, goed uitgevoerde kostuums kunnen laten maken.” Budget: Volgens een kostenopgave moeten we voor acht kostuums rekenen op 5.000 euro.

  1. Goud Oud.

Projectleider namens Dorpsvereniging Slochteren, Annet Bouman-van der Jagt: “Doordat voorzieningen uit het dorp verdwijnen en ouderen langer op zich zelf blijven wonen, kan het zijn dat ze een beroep willen doen op vrijwilligers (zowel jong als oud) uit het dorp om hen te helpen bij karweitjes. Te denken valt hierbij aan hulp bij boodschappen, het ophalen van medicatie, de begeleiding bij dokters- of ziekenhuisbezoek, klusjes in en om het huis of hulp bij het invullen van formulieren. Ook komt vereenzaming vaker voor. In dit geval kan een uurtje samen koffiedrinken, muziek luisteren of met iemand een stukje wandelen het leven wat aangenamer maken. Door contacten te leggen tussen de ouderen met een hulpvraag en de vrijwilligers, is het streven om samen ‘goud’ oud te worden. Met dit idee willen we stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk van de mooie woonomgeving in Slochteren kunnen genieten en er zelfstandig kunnen blijven wonen! De opstartkosten voor ons project zijn bestemd voor de promotie, een website, attenties voor de start-up, een koffieochtend en andere kennismakingsmomenten.” Budget: 5.000 euro.

  1. Slochter blôde vout’n paad.

Projectleider Anita Elsinga: “Het is onze droom om een uniek blote voetenpad te creëren in de Woldstreek. Een pad dat toegankelijk is voor iedereen. Een pad waarop je met je voeten kan voelen hoe grond aanvoelt, waarlangs struiken, bomen, bloemen en kruiden staan, die je kunt voelen en ruiken. Een pad waarlangs je leuke dingen kunt beleven, zoals waterpret, klimmen, balanceren en wiebelen. We willen een uitkijktoren bouwen, waarop je naar vogels kan kijken en waar je informatie krijgt over de natuur in de omgeving. Het moet een pad worden voor jong en oud, validen en anders-validen; dus ook geschikt voor rolstoelgebruikers en visueel gehandicapten. Het liefst zouden we een combinatie maken met een nieuw te openen kinderboerderij in Schildwolde, waar werkervaringsplekken aanwezig zijn voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten. We zoeken daarom naar de samenwerking met andere belangengroepen, zoals NOVO.” Budget: 5.000 euro.

Bent u trots op een project of een initiatief in uw dorp? Heeft u een fantastisch idee waar u zich voor wilt inzetten? Mathilde Pruntel heeft namens de Gemeente Slochteren de opdracht om alle inspanningen die u levert (of wilt leveren) voor de leefbaarheid in uw dorp in beeld te brengen. Zij kan u ondersteunen bij de uitvoer van uw plannen, met kennis, contacten of een subsidieaanvraag. U mag haar bellen of mailen, maar ze wordt ook graag uitgenodigd voor een kopje koffie. [email protected], 06-25639087.