In de sfeervolle zaal van De Boerderij in Slocht­e­ren vond vorige week dinsdagavond de feestelijke prijsuitreiking plaats van Het Lokaal Com­pliment en de Vrijwilliger van het Jaar 2015. Het Lokaal Com­pliment wordt jaarlijks georganiseerd door de Gemeente Slochteren en de Rabobank. Daarnaast benoemde de jury ook een vrijwilliger en jonge vrijwilliger van het jaar.

De Zonnebloem Slochteren kwam als winnaar uit de bus. In 2000 ontving De Zonnebloem Slochteren de aanmoedigingsprijs. De jury stelt vast dat dit een goede stimulans is geweest. Het ondersteunen van mensen die zorg behoeven is een typische vrijwilligersactiviteit. Daar waar professionele zorg en mantelzorg niet in staat zijn om in de behoefte aan zorg te voorzien springen de vrijwilligers van de Zonnebloem in. Juist in het huidige maatschappelijk klimaat acht de jury het van belang dat dit werk aandacht krijgt. Het beleid van de Rijksoverheid om mensen langer thuis te laten wonen kan zeker leiden tot vereenzaming. Daarom verdienen dit soort activiteiten alle steun en zeker alle lof.

De tweede prijs werd toegekend aan “Repair Café Harkstede”, waarbij het herstellen van apparaten een exemplarisch voorbeeld is van duurzaamheid en een goed antwoord vormt op de wegwerpmaatschappij. Het Comité Klank en Demowerkgroep Siddeburen ontving de derde prijs. Oude activiteiten zijn verdwenen en een aantal mensen hebben bedacht dat een andere tijd om nieuwe initiatieven vraagt. Met de klank en demodag wordt aan verenigingen en clubs in het dorp een podium gegeven om aan de dorpsbewoners duidelijk te maken wat zij hebben te bieden. De aanmoedigingsprijs werd toegekend aan Werkgroep Dorpsrandpark Kolham: een vernieuwend initiatief passend bij de huidige trend van burgerparticipatie. De werkgroep is er in geslaagd om dorpsbewoners te betrekken bij het onderhoud van het prachtige dorpsrandpark. Het op deze wijze betrekken van de dorpsbewoners bij het onderhoud van de eigen omgeving zorgt tevens voor onderlinge betrokkenheid. De jury vindt het sociale aspect hier ook van belang. Er is sprake van een bijzondere vorm van ontmoeten. Deze activiteit heeft potentie om uit te groeien tot een breder dorpsgebeuren, daarom de aanmoedigingsprijs.

De heer Harjo Nijboer uit Slochteren is tot Vrijwilliger van het Jaar 2015 verkozen. Een zeer betrokken mens bij zijn directe omgeving en medemensen.
Wat de jury bijzonder heeft geraakt is zijn jarenlange betrokkenheid bij de kindervakantiedagen in Slochte­ren. Hij is samen met zijn vrouw Anita, die hier niet mag worden vergeten, de enthousiaste trekker van dit kinderfestival. Drie dagen lang worden ongeveer 120 kinderen vermaakt en daar is Harjo altijd bij. Als je iemand nodig hebt voor een vrijwilligersklus moet je iemand vragen die het druk heeft, Harjo Nijboer is een goed voorbeeld voor velen, een inwoner om trots op te zijn.

Tot Jonge Vrijwilliger van het Jaar 2015 is Susanne Grabijn benoemd. Susanne laat zien dat je op diverse terreinen actief kunt zijn. Zo heeft zij zelf twee projecten bedacht en deze ook samen met anderen uitgevoerd. Zo is zij een jonge moedergroep gestart om ervaringen te delen en lezingen en workshops te organiseren. Daarnaast is zij de initiatiefneemster voor het kaboutervoetbal bij voetbalvereniging SGV. Kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen spelenderwijs kennis maken met teamsport. De jury vindt dit een bijzondere prestatie en zeker een prijs waard.