Slochteren Definitief exit voor gemeente Slochteren, gemeenteraad stemt in met...

Definitief exit voor gemeente Slochteren, gemeenteraad stemt in met herindeling

Na 192 jaar houdt de gemeente Slochteren op te bestaan. Per 1 januari 2018 is de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde een feit. Op dinsdag 26 april stemden alle drie gemeenteraden in met het herindelingsadvies, waarmee de fusiegemeente Midden-Groningen definitief is.

Bij het aftikken van het raadsbesluit brak de voorzittershamer van burgemeester Geert-Jan ten Brink in tweeën. Meer symboliek in de bezegeling van het lot van onze gemeente was nauwelijks denkbaar. Die houdt, in zijn huidige vorm, na bijna tweehonderd jaar op te bestaan. Officieel bestaat de gemeente Slochteren sinds 1811. Tien jaar later werd Harkstede bij Slochteren gevoegd. Siddeburen volgde in 1826. Twintig burgemeesters later komt er een einde aan dit tijdperk, wanneer Slochteren opgaat in de gemeente Midden-Groningen. De herindeling werd nodig, omdat de ambtelijke organisaties steeds zwaarder belast worden, vanwege de extra taken die zij krijgen toebedeeld vanuit het Rijk. Met de schaalvergroting ontstaat er meer kwaliteit en bestuurskracht binnen het ambtelijke apparaat, zo is de verwachting.

De drie gemeenteraden vergaderden vorige week dinsdag tegelijkertijd over het herindelingsadvies. Met de instemming is een onomkeerbaar besluit genomen en is de voorgenomen samensmelting van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde definitief. Zoals verwacht ging de gemeenteraad van Slochteren unaniem akkoord met het raadsvoorstel. Er was zelfs geen debat meer tijdens de historische raadsvergadering. De fracties gaven vooral hun beschouwingen over het herindelingstraject en de redenen van instemming met het herindelingsadvies. Ook wijdden de raadsleden enkele emotionele woorden aan het opheffen van onze gemeente. ”De Koning is dood, leve de Koning,” zei Geke Akkerman-Ritsema (Gemeentebelangen Slochteren) met gevoel voor dramatiek. ”Ieder afscheid is de geboorte van een nieuwe herinnering,” sprak Chantal Ridderbos-Hovingh, namens de PvdA, weemoedig. ”Laat de gemeente Slochteren een schitterende herinnering zijn.” Evert Offereins (VVD) was fier op het besluit. ”Onze dorpen krijgen in het Kompas de aandacht die ze verdienen.” Volgens Gerard Renkema (GroenLinks/D66) biedt de nieuwe gemeente bovendien ”een unieke kans voor een nieuw elan tussen de burgers en het lokaal bestuur, waarbij de positie van de kwetsbare burger nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.” Burgemeester Geert-Jan ten Brink, die onder normale omstandigheden de geschiedenisboeken in zal gaan als de laatste burgervader van Slochteren, complimenteerde de raad ”voor deze historische beslissing.” Hij was trots en verheugd dat de raad in het hele herindelingsproces eenheid uitstraalde en telkens unaniem achter de besluiten stond.

Het herindelingsadvies wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten. Dat stuurt het, voorzien van een zienswijze, voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken. Hierna moeten de Eerste en Tweede Kamer nog instemmen met het besluit. Door de nu reeds intensieve samenwerking tussen de drie gemeenten is het mogelijk dat enkele onderdelen al worden samengevoegd voor de definitieve herindeling. Op 22 november 2017 worden de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor Midden-Groningen gehouden. Er wordt eerst een waarnemend burgemeester benoemd. De nieuwe gemeenteraad stelt vervolgens een profiel op voor de eerste burgemeester van Midden-Groningen.

Laatste nieuws

Activiteiten rond MFC Siddeburen

De bibliotheek in Siddeburen is verhuisd naar het MFC Siddeburen. Met een aantal activiteiten wordt daar de komende...

Innovatieve producten voor gezondheidsbevordering bij Mier fysiotherapie

Sinds kort beschikt Mier fysiotherapie in Harkstede over een tweetal nieuwe innovatieve producten voor gezondheidsbevordering. Het betreft...

Zwerfafval opruimactie in Harkstede door ruim 30 vrijwilligers

Normaal gesproken wordt in Harkstede altijd in het voorjaar een zwerfafval opruimactie gehouden. Dat kon dit jaar...

Misschien vindt u dit ook wel leukGERELATEERD
Aanbevolen voor u