In de maand mei was Dierenartsenpraktijk Schildwolde 20 jaar gevestigd aan de Meenteweg 2 in Schildwolde. Om dit porseleinen jubileum luister bij te zetten werd er gedurende de maand mei van iedere diereigenaar die contact had met de praktijk een briefje in een grote pot gestopt en vervolgens werden daaruit vor 3 verschillende categorieën prijswinnaars uit getrokken. De familie Olthof uit Kolham kreeg een waardebon van Wildeboer diervoeders in Scharmer, zij waren de winnaars bij de paardeneigenaren. Voor de gezelschapsdieren ging de waardebon, te besteden bij Dierenspeciaalzaak Dries van de Bunte, naar dhr. Kiel uit Slochteren. Dhr. Stellingwerf uit Schildwolde ontving als rundveehouder een waardebon van BTN de Haas uit Groningen. Op de foto poseren de prijswinnaars met dierenartsen Fred en Afke Smit, verder bestaat het team dierenartsen uit Marleen Doornbos en Helga Klopstra. Sinds 1 januari is ook paardenarts Vlasta v/d Veen aangesloten. Met haar komst is er een grotere paardenpraktijk ontstaan, die inmiddels de naam draagt; Paardenpraktijk Groningen.