Evenals voorgaande jaren was er ook dit jaar een herdenking bij het 4 mei monument in Harkstede. Tijdens de herdenking werden de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht, ook werden de Nederlandse slachtoffers herdacht die in de jaren daarna in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies, waar ook ter wereld, zijn omgekomen.

Dit jaar was er speciaal aandacht voor de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van de scholen in Harkstede hadden een gedichtje of een verhaaltje gemaakt over dit onderwerp. Om kwart voor acht begon de klok te luiden met rouwslag. Ondertussen brachten twee meisjes met mevrouw Kanis-Kamp de krans op de plaats bij het monument. Gemeentesecretaris Mulder legde daarna een bloemstuk namens de gemeente.

Om twee minuten voor acht zweeg de klok en bracht een trompettist de Taptoe Signalen ten gehore. Daarna was het twee minuten heel stil, geen geluid werd gehoord. Daarna lazen vier leerlingen hun bijdrage voor en was de herdenkingsrede door mevrouw Kanis. Zij is van Joodse afkomst en is na de oorlog geboren, maar heeft haar grootouders niet gekend. Zij zijn, met heel veel andere familieleden, omgekomen in de vernietigingskampen van de Nazi’s. Aan het einde van de plechtigheid werden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen.