De Dorps Moestuin Froombosch werd vrijdag 28 oktober geopend met het eten van soep, gemaakt van zelfverbouwde groenten. Projectleider Marcèle Westerdijk: ”Het is gelukt! We hebben een deel-moestuin gerealiseerd voor Froombosch, verbonden aan OBS Ruitenvelder en MFC Ruitenvelder, voor alle schoolkinderen, buurtgenoten en inwoners van ons dorp.” Het burgerinitiatief was één van de drie prijswinnaars van de ideeënwedstrijd De Vonk van Slochteren en ontving van de gemeente Slochteren 5.000 euro startkapitaal. Westerdijk: ”De deelmoestuin leeft enorm in ons dorp.

Inwoners bieden stekjes aan, vogelhuisjes en fruitboompjes. Een dorpsbewoner heeft zelfs een bankje voor ons getimmerd. Geweldig toch?” Wethouder Jan Jakob Boersma verrichtte de officiële opening. Hij sprak van een prachtig initiatief dat de saamhorigheid versterkt. ”Samen leven, samen werken, samen oogsten en natuurlijk….. samen eten.” Hij kon de Froomboschster hobbytuinders echter niet van advies dienen. ”Van mijn Albert Heijn-’moestuintjes’ is alleen het tomatenplantje boven gekomen.”