Dorpsbelangen in overleg met gemeente over woningbouw in Siddeburen

Laatste nieuws

Vanaf februari 2021 is het bestuur van Dorpsbelangen Siddeburen regelmatig in overleg met de gemeente Midden-Groningen, met name wethouder José van Schie, over belangrijke zaken binnen het dorp Siddeburen. Nico Marinus namens het bestuur daarover: ”In de afgelopen maanden hebben we de ontwikkelingen rondom woningbouw in het dorp Siddeburen besproken.

Er is namelijk grote behoefte aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Ook de doorstroming van de verkoop van huizen van oudere inwoners komt niet op gang. We hebben daarom gekeken op welke locaties (conform bestemmingsplan) er op korte termijn woningen kunnen worden gebouwd en welke type woningen worden er dan gebouwd.”

De volgende locaties zijn besproken:

Terrein Tivoli – Reeds jaren na de sloop van Tivoli is het nog steeds een open plek in het centrum. De eigenaar van de grond heeft een plan ingediend bij de gemeente voor 6 tot 8 schakel(koop)woningen voor jonge starters/gezinnen. Het worden levensloopbestendige woningen, dus ook voor oudere inwoners is het een mogelijkheid. De gemeente heeft het plan positief ontvangen.

Plan Weerterij – Ondanks het overleg waren er een aantal verrassende ontwikkelingen en gingen de bouwactiviteiten in een razend tempo. De communicatie hierover met de omwonenden was niet correct, niet juist en niet volledig. De eerste fase van woningen worden nu gebouwd, de 2e fase en de bouw van wisselwoningen is nu in de fase van bouwvergunning.

De bewoners worden er nu wel in meegenomen. Ook de verkeersveiligheid in deze wijk en omliggende wegen met de komst van maar liefst 48 woningen wordt erg belangrijk. Voor vandaag staat er weer een bewoners overleg gepland over deze situatie.

Nieuwbouw Medisch Centrum – Er zijn op dit moment verkennende gesprekken tussen de gemeente en de eigenaar van de grond over de bouwkundige invulling van het terrein.

Herbestemming van gebouwen – Eind van dit jaar moet de bouw van de nieuwe basisschool (IKC) zijn afgerond. De oude basisschool ”De Zonnewijzer” wordt afgebroken voor een toegangsweg naar de nieuwe school. Basisschool ”De Springplank” wordt verbouwd en er komt een verdieping boven op het huidige gebouw en daarna zal het worden gebruikt door de leerlingen van het Rutger Kopland College.

Het oude gebouw van het Rutger Kopland College en het gebouw van de peuterspeelzaal (oude brandweerkazerne) komen daarmee leeg te staan. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de herbestemming wordt van deze gebouwen. Woningbouw zou voor het dorp Siddeburen een perfecte invulling zijn.

• Bouwen in het lint – Verder stimuleert de gemeente Midden-Groningen ook nieuwbouw in de open plekken in een woonlint.

• Wisselwoningen – In verband met de versterkingsoperatie zijn er op dit moment 24 wisselwoningen in De Weerterij gepland. Het is momenteel niet bekend hoeveel wisselwoningen er in totaal nodig zijn voor het uitvoeren van de versterking van woningen in het dorp Siddeburen.

Naast deze locaties is er ook grote behoefte bij bestaande en mogelijk nieuwe inwoners om te gaan bouwen in het dorp Siddeburen. Dorpsbelangen onderzoekt samen met de gemeente waar mogelijke nieuwe huizen kunnen worden gebouwd en waar een mogelijke uitbreiding zou kunnen worden gerealiseerd (in Noord-Akkereindenweg of ook wel genoemd Leeuwerikhoogte 3?). Maar misschien zijn er nog meer ideeën om nieuwe huizen te gaan bouwen. Voor reacties kan een mail gestuurd worden naar: [email protected].

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30
1500+ abonnees