Op 18 december 2018 was het 40 jaar geleden dat de Vereniging Dorpsbelangen ”Sid­deburen Vooruit” is opgericht. Na de viering van het 1.000-jarig bestaan van het dorp Siddeburen in 1977 ontstond de wens om een vereniging voor het dorp op te richten. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen Vooruit” op 18 december 1978, dat zich als doel stelde om de leefbaarheid van het dorp te waarborgen en waar mogelijk te vergroten.

Het 40-jarig jubileum in december was echter geen reden voor een uitgebreid feestje. Het bestuur kwam in het afgelopen jaar hevig onder vuur te liggen doordat een groep leden kritiek uitte op het gevoerde beleid van het bestuur. Er werden maar liefst drie ledenvergaderingen gehouden in 2018.

Tijdens de laatste, op donderdag 29 november, diende een aantal van de aanwezige leden een motie van wantrouwen in tegen het bestuur, deze werd aangenomen. Dit resulteerde in het aftreden van vier van de negen bestuursleden, waarvan een aantal zich jarenlang als vrijwilliger voor de vereniging heeft ingezet.

Maar…… zo gaat het ook weer in Siddeburen: men gaat niet bij de pakken neerzitten. De overige bestuursleden hebben aangegeven graag het roer over te nemen, mits de leden daar goedkeuring voor zouden geven. Dit leidde al snel tot een nieuwe samenstelling van het bestuur. Vanaf 1 december is Marvin Wolthof de nieuwe voorzitter.

Hij zit al vanaf 2016 in het bestuur en wordt in het bestuur bijgestaan door secretaris Maria Mulder, nieuwe penningmeester Paul van der Meij en Liesbeth Lenting. Als ’nieuweling’ is Hans Bulthuis aan het vijfkoppige bestuur toegevoegd.

Nieuwbakken voorzitter Marvin Wolthof kijkt alvast vooruit: ”Onze eerste doelstelling is een verbeterplan op te stellen om het vertrouwen van de leden terug te winnen. Daarin willen we transparant zijn.  We willen vernieuwen, verbeteren en versterken. We gaan wel kijken naar nieuwe activiteiten, maar in eerste instantie vooral de oude in stand houden.

Zaken die niet goed zijn gegaan moeten worden verbeterd, maar ook de activiteiten die wel goed gaan nemen we onder de loep om waar het kan ze te verbeteren.” Van dat laatste geeft Wolthof een voorbeeld: ”Op Koningsdag organiseerden we altijd een ballonnenwedstrijd voor de kinderen uit het dorp.

Het oplaten van ballonnen zorgt de laatste jaren landelijk voor veel kritiek en ook wij ontvangen daarover veel feedback. De wens van onze leden staat centraal, dus daar moeten we een andere invulling voor zoeken en dat gaan we in 2019 dan ook doen.”

Een activiteit die voor 2019 in de planning stond, de dorpsquiz, wordt even in de pauzestand gezet. Middels een aankondiging in deze krant in november konden de inwoners van Siddeburen zich hiervoor aanmelden, maar Wolthof geeft aan dat het nog geen storm loopt wat betreft het aantal aanmeldingen en er zijn heel veel voorbereidingen nodig om dit goed te organiseren.

Naast het organiseren van de diverse activiteiten is dorpsbelangen ook een samenwerkingspartner op diverse gebieden. Marvin legt uit: ”We zijn betrokken bij de ontwikkelingen van het nieuwe MFC in het dorp, we praten mee over de verdubbeling van de N33 en we onderhouden goede contacten met de gemeente. Dit jaar willen we vooral inzetten op een goede samenwerking tussen andere verenigingen en organisaties.

Mooie voorbeelden hiervan zijn de Klank- en Demodag tijdens de jaarlijkse Licht en Klankweek en de organisatie van de kinderspeelweek. Hier zien we wat het resultaat kan zijn van goed samenwerken en de enorme inzet van vrijwilligers. We koesteren dit enorm en we zouden dit graag voor alle activiteiten zien.”

Een andere gekoesterde wens van Wolthof is het realiseren van een overkoepelende website voor het hele dorp, waarop alle verenigingen en organisaties zich kunnen presenteren en hun activiteiten kunnen plaatsen: ”Maar dit blijft nog even in de ijskast staan, want we hebben onze tijd en energie eerst volledig nodig om weer orde op zaken te stellen. We hopen daarmee een groter netwerk met meer vrijwilligers en een aantal nieuwe bestuursleden op te bouwen.

Daarnaast zouden we graag zien dat nog meer inwoners zich willen aanmelden als lid van de vereniging. Het huidige ledenaantal bedraagt bijna 600 huishoudens, terwijl Siddeburen 1.600 huisadressen telt. We moeten er samen voor zorgen dat we onze naam eer aan doen en ook de komende 40 jaar ’vooruit’ blijven gaan. Om die reden zijn we van plan om meer van ons te laten horen en in 2019 meer leden te werven, maar nieuwe leden zijn vanzelfsprekend ook nu al welkom.” Aanmelden kan via de website www.dorpsbelangensiddeburen.nl.