Dorpsbelangen Siddeburen stuurt aan op meer betrokkenheid inwoners

Laatste nieuws

De Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen Vooruit” is momenteel druk bezig om de publiciteit te zoeken met betrekking tot de aardbevingsproblematiek. Als eerste wil dorpsbelangen meer bewustwording en herkenbaarheid bij de inwoners van het dorp Siddeburen en omgeving creëren. Dorpsbelangen Siddeburen heeft hiervoor onderstaande informatie opgesteld voor de inwoners van Siddeburen en omgeving.

Geachte inwoners van Siddeburen en omgeving.

Inleiding

Al vele jaren hebben we in Groningen te maken met de perikelen rondom schades veroorzaakt door de gaswinning, zo ook wij als inwoners van Siddeburen. Al vele jaren schoppen we tegen de NAM en overheden aan vanwege het trage verloop en het steeds gewijzigde beleid van de beloofde versterkingsoperatie en de ”ruimhartige” afhandeling van de veroorzaakte schades.

Risicoprofiel

In januari 2019 heeft u een brief gekregen van de gemeente Midden-Groningen over het risicoprofiel waaronder uw woonhuis valt, gebaseerd op het HRA model. Binnen het HRA-model is sprake van 3 risicoprofielen: verhoogd-, lichtverhoogd- of normaal risico. Na het vaststellen van het risicoprofiel zou binnen enige maanden bij huizen met het hoogste risicoprofiel, het verhoogd profiel, in het begin van 2019 gestart worden met een bouwopname (bouwonderzoek). Hierna zou bij de huizen met een lager risico de bouwopname plaatsvinden.

Door de risicogerichte aanpak van de HRA (Hazard and Risk Assesment), welke is gebaseerd op risicomodellen, weten wij niet in welke categorie de huizen in en om Siddeburen vallen. Voorheen hadden we een gebiedsgerichte aanpak, maar deze voldeed niet volgens onze minister. Ook de HRA bleek niet feilloos te zijn en men is, naast de HRA, halverwege 2020 gaan werken met een gebouwgerichte aanpak.

Versterkingsadvies

De gegevens, gerapporteerd tijdens de bouwopnamen, zouden binnen ongeveer 4 maanden worden uitgewerkt, waarna een versterkingsadvies zou volgen. Hierna zou, in overleg samen met de eigenaar/bewoners, een planvorming worden opgesteld. Tot op heden zijn er nog vrijwel geen versterkingsadviezen verstrekt.

Daar de veiligheid van de inwoners door de traagheid van de versterking in het geding kwam, besloot men halverwege 2019 om een crisisteam te formeren met als uiteindelijk doel het versnellen van de versterkingsoperatie. Hier zijn verschillende versnellingsmaatregelen uit voortgevloeid, zoals Bouwimpuls. Dit is een consortium van 6 aannemers en is begin 2020 opgericht. Aan het eind van 2020 zijn veel bewoners benaderd door Bouwimpuls.

Als rode draad door de versterkingsoperatie lopen de NPR (na­tionale praktijk richtlijnen), gepubliceerd door de NEN (Nederlandse Normalisatie Instituut) en worden gebruikt voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw en biedt richtlijnen voor opdrachtgevers, constructeurs en aannemers bij nieuwbouw en preventief versterken. De nieuwe richtlijnen zijn geactualiseerd op basis van de nieuwste wetenschappelijke in­zichten en ervaringen in opdracht van de NCG.

Deze richtlijnen zijn mede afhankelijk van de hoeveelheid aardbevingen en de sterkte ervan en kunnen zonodig ieder jaar worden gewijzigd. In november zijn de nieuwe richtlijnen vastgesteld. De mate van versterking is in het aardbevingsgebied naar beneden bijgesteld, omdat verwacht wordt dat de bodem na 2022 rustiger wordt na het dichtdraaien van de gaskraan. Dit is echter niet wetenschappelijk aangetoond en is een aanname van het Ministerie van Economische Zaken.

Nieuw bestuurdersakkoord

Om onrust onder de inwoners te voorkomen is er door onze bestuurders (regering, provincie en de gemeenten) op 6 november 2020 een overeenkomst ondertekend met afspraken over de versterking in het aardbevingsgebied. Dit moet onze inwoners ”perspectief” bieden.

Het betreft hier een extra financiële compensatie van totaal 1,5 miljard euro. Volgens velen gaat het hier om een afkoopregeling met heel veel onduidelijkheden voor de burgers. De inwoners zouden binnenkort over de gemaakte afspraken op de hoogte worden gebracht. Deze brief heeft u als woningeigenaar eind 2020 of begin 2021 ontvangen van de gemeente of de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Als huurder ontvangt u de brief via de verhuurder/woningcoöperatie.

Waardevermindering

Als inwoner hebben we in de loop der tijd te maken gehad met diverse instanties die schade en versterking zouden moeten afhandelen. In het begin was er de NAM, daarna het CVW, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de Tijdelijke Commissie Aardbevingen Groningen (TCMG) en nu het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Ter verduidelijking: tot op heden hebben we te maken met de NCG voor de versterkingen van gebouwen en woonhuizen en de IMG voor de schade afwikkeling. Onder de IMG valt nu ook de afwikkeling van de waardeverminderingsregeling en straks in de loop van 2021 nog de regeling van immateriële schade. Binnenkort wordt er een speciaal servicepunt in het MFC in Siddeburen ingericht om u te helpen.

Vanaf 1 januari 2021 kan de waardevermindering in onze regio worden aangevraagd.

Voortgang in de projecten die zijn verstevigd

Tot op heden zijn er – behalve bepaalde scholen/overheidsgebouwen/zorgcentra etc. – nog vrijwel geen woonhuizen versterkt. Wel hebben op diverse plaatsen in de omgeving dorpen/buurtschappen hun krachten gebundeld en eigen initiatief getoond. Enkele voorbeelden hiervan zijn Overschild (’status apart’), Krewerd (’experiment’) en Steendam/Tjuchem (’pilot’). Deze eigen initiatieven zijn tot op heden allen erkend door de overheid.

Schadeafhandeling

Al vele jaren horen we onvrede van inwoners over de afwikkeling van de schade door gaswinning. De schadeafwikkeling verloopt traag, waarbij soms wachttijden van meer dan een jaar geen uitzondering zijn. Helaas wachten de aardbevingen niet tot het moment dat alles veilig bovengronds is afgewikkeld; ze gaan onverminderd door en trekken zich tot op heden weinig aan van het langzamerhand dichtdraaien van de gaskraan.

Unaniem zijn wij van mening dat er eindelijk schot moet komen in de afwikkeling van de schade door gaswinning en dat er nu eindelijk busjes gaan rijden van bouwbedrijven, zoals ons dit al enkele jaren geleden is beloofd.

Zoals is vermeld door de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zal onze bodem nog lange tijd onrustig blijven na het dichtdraaien van de gaskraan. Mocht het tempo van versterken op dezelfde voet doorgaan, dan zal waarschijnlijk het laatste woonhuis versterkt worden na 20 jaar. De Staatstoezicht op de Mijnen pleit al geruime tijd voor een crisis (onconventionele) aanpak om te voorkomen dat we nog jaren in onze onveilige woonhuizen moeten wonen.

Achteroverleunen en de kat uit de boom kijken tot er calamiteiten gebeuren lijkt in eerste instantie de gemakkelijkste (maar ook stressvolste) weg en mag in dit geval geen optie zijn. Onze veiligheid en ons welzijn spelen hier een grote rol en we zullen actie moeten ondernemen om te voorkomen dat de geschetste situatie bewaarheid wordt. Wij als Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen Vooruit” vinden dan ook dat het tijd is om ons ongenoegen kenbaar te maken en ons als inwoners van Siddeburen en omgeving te manifesteren, want samen komen we verder.

Clusterwerkgroepen

Er is een begin gemaakt met een clusterwerkgroep onder leiding van Kees Kemper aan de Veenweg/ Veendijk/Eideweg (de zgn. Veengroep). Een clusterwerkgroep is een groep bewoners die in dezelfde buurt of regio wonen en waarbij de verstevigings- en/of aardbevingsproblematiek vergelijkbaar is. Speelt dit ook in uw omgeving richt dan een clusterwerkgroep op en profiteer van de ervaringen en informatie die de Veengroep al heeft opgedaan. Voor alle duidelijkheid: we kunnen u helpen met adviezen en informatie.

Voor meer informatie kunt u mailen naar het secretariaat van de Vereniging Dorpsbelangen, e-mail: [email protected].

Banner onthuld door Sandra Beckerman

Zaterdag 6 februari jl. om 15.00 uur onthulde Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP samen met organisator Roel de Vries van de Veengroep een banner waarop het vertrouwen wordt weergegeven van de bewoners van het cluster ’t Veen van Siddeburen en omgeving.

Na ontvangst van Sandra Beckerman door de organisatoren van de Veengroep, waarbij ze op de hoogte gebracht werd van de prachtige omgeving, werd haar ook verteld van de problematiek. Behalve de ongerustheid van de inwoners over de trage afhandeling van de aardbevingsellende, kreeg ze informatie over wat er nog meer speelt, zoals de verdubbeling van de N33, bodemdaling i.v.m. oxidatie veenbodem, de windmolen problematiek en de velden met zonnepanelen.

Als één van de weinige kamerleden die zich inzet voor de gedupeerde Groningers was ze op de hoogte van hetgeen hier speelt. Na afloop van de onthulling van de banner werd ze hartelijk verwelkomd in het MFC te Siddeburen voor een videogesprek met vele gedupeerde inwoners.

De bewoners van ’t Veen werden in de gelegenheid gesteld via een videoverbinding hun bevindingen over het verloop van de aardbevingsellende te vertellen aan Sandra Beckerman. Ondanks dat het voor vele deelnemers een nieuwe manier van communiceren was verliepen de gesprekken goed en duidelijk. Na afloop bedankte Sandra Beckerman de deelnemers voor hun vaak trieste verhalen en beloofde zij deze verhalen mee te nemen naar de debatten in de Tweede Kamer.

De organisatoren van de Veengroep bedankten Sandra voor haar komst en ze kreeg als aandenken een plankje aangeboden met echte Groninger producten. Ook werd Henk Wiersma bedankt voor het ter beschikking stellen van het MFC alsmede het team dat zorgde voor de videoverbinding.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30