Als er in onze regio één dorp is waar altijd veel evenementen worden georganiseerd, dan is dat wel Siddeburen. Dit zou in de toekomst wel eens anders kunnen worden, vreest het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit: ”Als we niet snel meer bestuursleden krijgen, komt het voortbestaan van de vereniging, en daarmee de organisatie van vele activiteiten, in het geding.”

De Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit heeft als belangrijkste doelstelling de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners in al haar facetten in stand te houden en daar waar mogelijk te vergroten. ”Juist dat in stand houden van de leefbaarheid wordt een steeds grotere uitdaging voor het huidige bestuur, om over het eventueel vergroten daarvan nog maar te zwijgen,” zegt voorzitter Klaas Pijper, al ziet hij wel steeds meer samenwerking ontstaan tussen de verschillende verenigingen in het dorp bij het organiseren van activiteiten: een noodzakelijke samenwerking op organisatorisch en financieel gebied.

”Toen ik zo’n vijftien jaar geleden in dit mooie dorp kwam wonen stond Siddeburen bekend om de vele activiteiten die er jaarlijks georganiseerd werden, en dan met name door de vele buurt- en straatverenigingen die altijd klaar stonden om grotere activiteiten in het dorp te ondersteunen.” Hij constateert dat er in de afgelopen jaren veel van deze verenigingen zijn opgeheven of ’slapende’ gehouden, omdat er geen nieuwe vrijwilligers klaar stonden die het stokje over wilden nemen. ”Er zullen vast vele argumenten zijn waarom iemand zich niet wil of kan inzetten als vrijwilliger. Maar verenigingen draaien wél op vrijwilligers.”

Pijper wil vooral benadrukken waarom het juist zo belangrijk is om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in het dorp, en de maatschappij in het bijzonder, maar ziet ook bij de Vereniging Dorpsbelangen al langere tijd een teruggang in het aantal bestuursleden. ”Ondanks vele pogingen van het dagelijks bestuur om mensen te enthousiasmeren voor een bestuursfunctie, lukt het niet om het bestuur op de noodzakelijke sterkte te krijgen c.q. te houden.” Volgens hem is het juist in onze nieuwe gemeente Midden-Groningen noodzakelijk om een breed bestuur te formeren, waarin ook leden zitten die zich bezig houden met gemeentelijk beleid, subsidieaanvragen doen, en de samenwerking zoeken met de dorpscoördinator. ”Waar we in de gemeente Slochteren nog één van de drie kerndorpen waren, zijn we nu een dorp in een hele grote gemeente.” Andere bestuursleden zouden bij activiteiten en evenementen meer praktisch ondersteunend kunnen zijn,” aldus Pijper.

De voorzitter geeft aan dat een bestuur van zeker dertien tot vijftien bestuursleden nodig is. ”Aan het eind van het lopende jaar zal het bestuur nog slechts uit zeven personen bestaan, waarvan het merendeel naast dit vrijwilligerswerk ook gewoon een betaalde baan heeft. Concreet betekent dit, dat wanneer op korte termijn zich geen nieuwe leden aanmelden voor het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit er op dezelfde termijn minder of vrijwel geen activiteiten meer georganiseerd kunnen worden. Op de wat langere termijn zou zelfs het voortbestaan van de Vereniging Dorpsbelangen wel eens ter discussie kunnen staan!” Hij roept de inwoners van Siddeburen dan ook met klem op om zich aan te melden als bestuurslid, of om eens langs te komen tijdens een bestuursvergadering en zo te ontdekken of een bestuursfunctie hem of haar aanspreekt.

Penningmeester Wim Huisman vertelt dat ook het ledenaantal is afgenomen. ”We hebben momenteel ruim 500 leden op 1600 postadressen. Dat is nog niet eens één op de drie. Het lidmaatschap kost slechts 7 euro per jaar, waarmee je ook nog eens korting krijgt op diverse activiteiten. De contributie is dus snel terugverdiend.” In december viert de Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit haar 40-jarig bestaan. ”Het zou toch geweldig zijn als we dan vele nieuwe leden en bestuursleden mogen verwelkomen. Want een mooi dorp als Siddeburen zonder een Vereniging Dorpsbelangen, dat laat u toch niet gebeuren?”

Aanmelden kan via de website www.dorpsbelangensiddeburen.nl.