In Dorpshuis De Pompel presenteerde de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) op zaterdag 4 november haar ’Witboek Versterkingen Overschild’. De temperatuur in de grote zaal steeg naar tropische waarden. Dat was niet te wijten aan de verhitte sfeer, maar aan het feit dat er veel meer belangstellenden waren dan stoelen, waardoor de zaal tot aan de nok toe gevuld was.

”Het Witboek moet een handleiding zijn voor de inwoners van Overschild, maar ook voor alle instanties die met de versterkingsopgave te maken hebben,” zei Rob Gramberg namens de DVO. ”De bewoners staan hierbij voorop. Het wachten is nu op de uitkomsten van de rapporten, maar dat die het leven in Overschild voor enkele jaren op zijn kop zetten, is een understatement.

We willen hierin gezamenlijk optrekken met de gemeente en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).” Het dorp schaarde zich unaniem achter het Witboek, dat namens de werkgroep door Joke Oord werd overhandigd aan wethouder Jan Jakob Boersma en NCG Hans Alders . Boersma complimenteerde het dorp uitvoerig met haar Witboek. ”Hier kunnen andere gemeenten ook nog veel aan hebben; het is zeer compleet en erg toegankelijk.

” Hij onderschreef bovendien de volledige inhoud van het Witboek en de voorgestelde samenwerking. ”De versterking heeft een enorme impact op de inwoners. We moeten hier samen in optrekken, zodat Overschild straks sterker uit het proces komt.” Ook Alders onderstreepte die gedachte. ”Al staan er in het Witboek ook zaken waarbij ik mijn hersenen nog flink moet kneuzen over de vraag hoe ik het voor elkaar moet krijgen.” Na de presentatie was het de beurt aan de lijsttrekkers van de politieke partijen die op 22 november a.s. meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor onze nieuwe gemeente Midden-Groningen.

Zij kregen allemaal drie stellingen voorgelegd over de gevolgen van de gaswinning. Het grootste gedeelte van de bezoekers zocht vervolgens snel verkoeling in de frisse buitenlucht, waardoor de aansluitende politieke markt in de sporthal niet veel meer om handen had.