Dorpshuis ’t Mainschoar in Kolham biedt al bijna 50 jaar een dak aan haar bewoners en het verenigingsleven. Het dorpshuis streeft er altijd naar mee te bewegen met de veranderende tijden en behoeftes. Tot nog toe altijd succesvol en naar wens van het dorp. De afgelopen jaren zijn dorpshuizen door het verdwijnen van veel voorzieningen een steeds grotere maatschappelijke rol in de gemeenschap gaan spelen.

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Kolham heeft de handschoen opgepakt en wil het dorpshuis beter uitrusten voor deze grotere maatschappelijke rol. Door te verbouwen en uit te breiden kan de functionaliteit van het dorpshuis verbeterd worden en bijdragen aan een leefbaar en toekomstbestendig Kolham.

De huidige dorpsvisie en verschillende bewonersavonden hebben de basis gevormd voor de toekomstplannen. Centraal in het ’nieuwe’ dorpshuis staat de huiskamer. Dit is een ontmoetingsplek voor jong en oud. De ambitie is om deze huiskamer van vroeg tot laat, de hele week door (of in ieder geval een groot gedeelte daarvan) open te laten zijn en waar je zonder een afspraak te maken altijd naar toe kan.

Om bovenstaande doelstelling ook in de toekomst waar te maken is een projectplan geschreven. Het plan bestaat uit: a. een aantal concrete bouwkundige ingrepen en b. het aanbieden van een breder aanbod van activiteiten en faciliteiten (de exploitatie). Dit projectplan geeft een beschrijving en analyse van het huidige functioneren van het dorpshuis.

Gevolgd door de plannen en doelstellingen voor de toekomst en de ingrepen en investeringen die hiervoor nodig zijn. Begin 2017 is het bestuur gestart met het aanvragen van subsidies bij de gemeente Slochteren, Elk Dorp een Duurzaam Dak, de Provincie, VSB Fonds, Oranje Fonds en het Kamminga Fonds. Deze aangevraagde subsidies zijn allemaal toegekend.

Ondersteund door een team van 30 vrijwilligers is aannemer Roorda en Veldman uit Slochteren maandag 28 mei jl. gestart met de werkzaamheden. Wethouder Anja Woortman onthulde het bouwbord op dinsdag 22 mei jl. De verwachting is dat de bouw in november 2018 gereed is.