☏ (0598) 42 20 70 | 📧 [email protected]

Dorpsschool Engelbert bedreigd met sluiting

Aanbevolen

Boerencamping ’t Hofje in Slochteren maakt toch een doorstart

Begin april betrokken de 31-jarige Martin Oosterveld en zijn 3 jaar jongere vriendin Lisette Battjes samen met...

Koffieterras bij de Graankorrel blijft in de zomer open

Inmiddels loopt het ’koffieterras in coronatijd’ van de gezamenlijke kerken in Scharmer-Harkstede een aantal weken. Telkens was...

Basisschoolleerlingen krijgen flyer ’Vier de zomer in Midden-Groningen’

Wordt het een brandje blussen bij het Brand­weermuseum, op Slootsafari bij de Heemtuin of waterskiën bij Break...

Vorige week werd bekend dat basisschool De Driebond in Engelbert moet sluiten vanwege een tekort aan leerlingen. Ouders en dorpsbewoners denken echter dat de vestiging van een nieuwe grote ’digitale’ school in Meerstad, vijf kilometer verderop in de nieuwe wijk Tersluis, de aanleiding is. Zij pleiten voor nieuwbouw van hun eigen dorpsschool en weren zich tegen de voorgenomen sluiting.

De Driebond is een openbare Daltonbasisschool met twee locaties, één in Groningen-Ruischerbrug (groepen 1 en 2) en één in Engelbert (groepen 3 t/m 8). De Driebond heeft een dorps karakter door de nauwe verbinding met ouders en omwonenden van de school. Het dorpse karakter komt ook voort uit de kleinschaligheid van De Driebond. ”Hierdoor is er veel aandacht voor het individuele kind; een groot pluspunt,” aldus de ouders. De school kent bovendien een grote ouderbetrokkenheid.

Zo is er een actieve ouderraad die veel organiseert en initiatiefrijk is. Om veilig op de fiets naar school te kunnen, ligt er sinds juli 2015 een fietspad tussen de twee locaties van De Driebond. ”De dorpsgemeenschap in Engelbert weet van aanpakken. Met z’n allen hebben we hier een prachtig en succesvol Multifunc­tioneel Centrum neergezet,” zeggen woordvoerders Paul Munting en Jacob Jolij namens ouders en dorpsgenoten. ”De locatie is al langere tijd in beeld om nieuwbouw voor onze school te plegen. De grond is er al en een architect heeft aangeboden om kosteloos een concept voor een landelijke school te ontwerpen.”

Volgens Munting en Jolij is het besluit van schoolbestuur O2G2 en de gemeente Groningen om de school te sluiten voorbarig. ”Die beslissing kan nog helemaal niet genomen zijn, omdat de medezeggenschapsraad er nog niets van heeft gevonden.” Zij vermoeden dat De Driebond moet wijken voor de ’grootstedelijke plannen’ van de gemeente Groningen in Meerstad.

”De niet onomstreden vestiging van een grote openbare school in Tersluis, die haaks staat op de ontwikkelvisie Meerstad, en tegen het zere been is van de christelijke partijen, zou wel eens de aanleiding kunnen zijn. Met de opoffering van de openbare school in Engelbert trachten de gemeente Groningen en het schoolbestuur de discussie over welk bestuur de nieuwe school in Meerstad mag gaan ontwikkelen te ontwijken. Hierdoor worden ook de medezeggenschapsraad en ouders in Engelbert buiten spel gezet.”

Munting en Jolij vragen de gemeenteraad van Groningen nu een deel van het investeringskrediet dat het college wil uittrekken voor de megaschool in Tersluis. ”Dan komen wij met een goedkoper alternatief, dat ook nog eens beter aansluit bij de filosofie achter Meerstad, en recht doet aan het karakter van onze provincie. In Engelbert hebben we de ervaring en is er een bloeiende sociale gemeenschap. Hoe duurzaam is het om dit alles af te breken en vijf kilometer verderop opnieuw te beginnen?”

Laatste Nieuws

Boerencamping ’t Hofje in Slochteren maakt toch een doorstart

Begin april betrokken de 31-jarige Martin Oosterveld en zijn 3 jaar jongere vriendin Lisette Battjes samen met...

Koffieterras bij de Graankorrel blijft in de zomer open

Inmiddels loopt het ’koffieterras in coronatijd’ van de gezamenlijke kerken in Scharmer-Harkstede een aantal weken. Telkens was er een wisselende samenstelling van...

Basisschoolleerlingen krijgen flyer ’Vier de zomer in Midden-Groningen’

Wordt het een brandje blussen bij het Brand­weermuseum, op Slootsafari bij de Heemtuin of waterskiën bij Break Out Grunopark? Het zijn allemaal...

Prijsuitreiking winnaars Goud Grunn op de Rutger Kopland School

Sinds 2017 coördineert EPI-kenniscentrum het project Goud Grunn voor voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen. Dit doen ze samen met Vereniging Groninger Dorpen,...

Minister sprak met inwoners uit Steendam en Tjuchem

Woensdagmiddag 17 juni heeft minister Kajsa Ollongren een werkbezoek gebracht aan Steendam en Tjuchem. Zij liet zich door bewoners en gemeente informeren...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X