Het was op 1 juli 2008 dat de Edsersheerd in Slochteren werd overgenomen door Harold en Agnes Helmens en Peter Banninga. Daarvoor zwaaiden Piet en Ina Keijzer de scepter op de Edsersheerd. De exploitatie van de partyschuur en het opvangen van mannen die hulp nodig hadden om hun leven weer op de rails te krijgen, is door dit echtpaar vele jaren met passie en enthousiasme gedaan. Deze belangrijke taak is in 2008 door Harold en Peter overgenomen. In 2010 is Peter gestopt en werd zijn taak overgenomen door Gerdine Streuper. Naast het begeleid wonen en de activiteiten in de partyschuur werd in 2012 een derde activiteit opgezet: activering van de bewoners binnen Stichting Spectraheerd, het centrum voor dagbesteding, arbeidstraining en leerbedrijf.

De maatschappelijke ontwikkelingen leidden ertoe, dat naast begeleiding op basis van PGB, ook zorg in natura werd aangeboden. Dit bracht de ontwikkeling van de Edsersheerd in een stroomversnelling. Er moest een goed werkend systeem van kwaliteitszorg (HKZ) worden opgezet en er werd samenwerking gezocht met andere zorgaanbieders. Samen met de centrumgemeente Groningen, de gemeente Slochteren en andere zorgaanbieders werd gewerkt aan gezamenlijke regionale doelen om de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving te waarborgen. Vanaf 2018 worden ook cliënten vanuit de forensische zorg met een indicatie gefaseerd toegelaten.

Stichting Spectraheerd ontwikkelde naast de bestaande activiteiten een nieuwe activiteit in het kader van dagbesteding, nl. het verzorgen van tuinonderhoud bij burgers die niet meer in staat zijn om dit zelf te doen. Hierin werkt de stichting samen met het sociaal team van de voormalige gemeente Slochteren dat de hulp van Spectraheerd inroept voor inwoners van Slochteren en omgeving. Binnen Spectraheerd kunnen deelnemers vanuit Edsersheerd of daarbuiten terecht die een indicatie hebben voor dagbesteding. Deze indicatie kan aangevraagd worden bij en afgegeven worden door het sociaal team Midden-Groningen.

In de jaren vanaf 2013 is het team van de Edsersheerd gegroeid tot 7 medewerkers die vanuit hun diverse functies de zorg op de Edsersheerd vormgeven aan de hand van opgestelde begeleidingsplannen. In 2017 zijn door een werkgroep binnen het team plannen ontwikkeld om tot uitbreiding van het begeleid wonen en dagbestedingsactiviteiten te komen. Deze planvorming wordt in 2018 voortgezet.

Op vrijdag 6 juli wordt het 10-jarig jubileum gevierd met het team, de bewoners en ex-bewoners. Daarnaast met alle ouderen die deelnemen aan het project ’samen eten met ouderen’ en buurtbewoners. Verder is iedereen welkom die zich op welke manier dan ook met de Edsersheerd verbonden voelt.

Om 13.00 uur hopen Harold Helmens en wethouder Peter Verschuren de vlag te hijsen en daarmee ook het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl te presenteren. Daarna zijn er diverse activiteiten in de partyschuur, het hoofdgebouw en op het terrein rondom het gebouw. Het programma eindigt om ongeveer 16.00 uur.