’Eerste Dorpsvisie Steendam ooit’ is geboren

Aanbevolen

Gemeente besteedt NPG-gelden aan een breed gedragen lokaal programma

De gemeente Midden-Groningen wil het bedrag van 95 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen gaan besteden aan...

Mantelzorgers kregen een gezellige avond aangeboden

Afgelopen vrijdag werd er een gezellige avond voor de mantelzorgers uit de gemeente Midden-Groningen gehouden in Restaurant...

Wethouder Anja Woortman afgetreden

Wethouder Anja Woortman heeft aangegeven te stoppen als wethouder van de gemeente Midden-Groningen, omdat ze het werk...

Vorige week dinsdag kreeg wethouder Anja Woortman van de dorpsvereniging Steendam hun eerste dorpsvisie aangeboden. Dit gebeurde tijdens een ‘ceremonieel’, maar feestelijk samenzijn bij Podiumcafé Peter en Leni. De dorpsvereniging is met recht trots op de bijna 90 pagina’s tellende dorpsvisie en hoopt dat de ideeën en wensen die in deze dorpsvisie staan op termijn ook gerealiseerd kunnen worden.

Omdat de samenwerking met de gemeente Midden-Groningen zeer belangrijk is werd deze aangeboden aan het gemeentebestuur. De aanbieding staat symbool voor een actievere samenwerking tussen de gemeente en inwoners, want “samen kom je verder.”

­

De ‘Dorpsvisie Steendam 2020-2030’ bevat de wensen en ideeën van Steendammers over toekomstige ontwikkelingen op het ge­bied van de leefbaarheid in hun dorp en omgeving. De visie be­schrijft wat er de komende jaren verbeterd kan worden en wat er behouden moet blijven.

De eerste Steendammer visie ooit bevat naast uitgebreide analyses ook een stuk karakterisering en geschiedschrijving. De visie, tot stand gekomen onder regie van de Dorpsvereniging Steendam in samenspraak met leden en niet-leden uit het dorp en directe omgeving, wordt breed gedragen in het dorp en is bedoeld als basis voor de contacten met de gemeente en andere partijen in de nabije toekomst.

De uitkomsten van de leefbaarheids­enquete uit 2015 zijn bij het opstarten van het dorpsvisietraject als basis genomen. Hierbij is geclusterd en ingezoomd op vier belangrijke thema’s: ‘Inrichting openbare ruimte en verkeersveiligheid’, ‘Sociaal klimaat en leefbaarheid’,  ‘Recreatie en natuur’ en ‘Wonen’. Deze punten zijn aangedragen door de daar aanwezige Steendammers en naderhand door de werkgroep Dorpsvisie in kaart gebracht en aangevuld.

De thema’s ‘Aardbevingen en versterking’, ‘Energietransitie’ en ‘Samenwerking tussen dorp en overheid’ hebben een ander communicatietraject met het dorp achter de rug. De dorpsvisie Steendam kent nog geen uitvoeringsparagraaf. Wensen, ideeën en oplossingen die aangedragen worden behoeven nog nadere uitwerking.

De werkgroep Dorpsvisie brengt de visie in als belangrijke onderlegger voor de gemeentelijke integrale gebiedsvisie die de komende tijd tot stand zal komen in samenwerking tussen gemeente en de dorpen Tjuchem en Steendam. Of en hoe de ambities vorm kunnen krijgen, hangt in belangrijke mate af van afspraken die daarover gemaakt kunnen worden.

Voortschrijdend inzicht kan daarbij reden geven voor het bijstellen van delen van de visie in de toekomst. De werkgroep hoopt met deze visie een signaal van bewonersbetrokkenheid af te geven aan ‘externe partijen’ zoals gemeente, provincie, Staatsbosbeheer, Wa­terschap en ondernemers.

Daarnaast is het een prettig en uitgebreid ‘naslagwerk’ voor nu en voor de toekomst, want met de geschetste streefbeelden zal Steendam-Schildmeer een toekomstbestendig, aantrekkelijk, uitdagend ‘hart’ van (Midden-) Groningen zijn en blijven.

Na het in ontvangst nemen van de dorpsvisie bood Anja Woortman de twee voortrekkers Mieke Wind en Fred Mahler een bos bloemen aan namens de gemeente Midden-Groningen en sprak ze lovende woorden over het dorp Steendam en haar bewoners. De volledige dorpsvisie is te vinden op www.steendam.info.

Laatste Nieuws

Gemeente besteedt NPG-gelden aan een breed gedragen lokaal programma

De gemeente Midden-Groningen wil het bedrag van 95 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen gaan besteden aan...

Mantelzorgers kregen een gezellige avond aangeboden

Afgelopen vrijdag werd er een gezellige avond voor de mantelzorgers uit de gemeente Midden-Groningen gehouden in Restaurant “De Boerderij”. Wethouder Jan Jakob...

Wethouder Anja Woortman afgetreden

Wethouder Anja Woortman heeft aangegeven te stoppen als wethouder van de gemeente Midden-Groningen, omdat ze het werk als wethouder niet langer kan...

In Meedhuizen is gestart met de aanleg van een nieuw dorpsplein

In de afgelopen periode zijn er diverse werkzaamheden in Meedhuizen geweest om het dorp een nette uitstraling te geven. Om het plaatje...

K. ter Laanstraat in Slochteren al vroeg in kerstsfeer

Vrijwel direct nadat de intocht van Sinterklaas in Slochteren nog door de K. Ter Laanstraat was gekomen, hebben de bewoners de straat...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X