Zoals bij iedereen wel bekend is wordt op 5 mei 2020 herdacht dat het 75 jaar geleden is dat het overgrote deel van Nederland is bevrijd. Eveneens is 5 mei 2020 een Nationale Feestdag en hoewel die datum nog ver weg lijkt zijn inmiddels in Slochteren en Schildwolde de eerste stappen gezet om het bevrijdingsfeest volgend jaar op passende wijze te gaan vieren.

Het initiatief hiervoor is genomen door de Christelijke Oranjevere­niging uit Schildwolde en in de maanden april en mei is er twee keer een oriënterend overleg ge­weest in Gasterij de Driesprong met de Dorpsvereniging Slochteren en de Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde en ook de 4- en 5-mei comité’s uit beide dorpen hebben zich inmiddels aangesloten.

De eerste indrukken uit deze vergaderingen blijken zeer positief zo laat woordvoerder Ja­kob Roggema aan deze krant weten. ”Vanzelfsprekend proberen we allereerst zoveel mogelijk draagkracht te creëren om een dergelijke viering succesvol te kunnen laten worden.

Daarvoor zijn in de afgelopen weken alle vier de scholen in beide dorpen, verenigingen en organisaties be­naderd om met elkaar in gesprek te gaan en hun achterban te benaderen en erbij te betrekken. Op donderdag 6 juni a.s. zal dan een inventarisatie plaatsvinden, om vervolgstappen te kunnen zetten.

In eerste instantie reageren de scholen vanwege de meivakantie nog niet erg positief, maar we houden goede moed om die er toch bij te betrekken, ook zeker door de ouders.”

In ieder geval ligt het in de bedoeling van de organisatie om de inmiddels traditionele vijfjaarlijkse bevrijdingsoptocht nog eenmaal te kunnen realiseren. ”Daarom is het ook zo belangrijk om vroegtijdig met de organisatie te beginnen om te kijken wat wel en wat niet haalbaar is.

Het is beslist niet zo dat wij alleen een optocht zouden willen organiseren. Wij staan absoluut open voor andere ideeën zoals bijvoorbeeld een aubade op het Erfgoedplein of een middag met spelletjes/zeskamp op het voetbalveld van SGV. Wat ons betreft is veel mogelijk, maar we hebben wel de inzet, creativiteit en enthousiasme van de inwoners nodig om het succesvol te maken,” aldus Roggema.

Hij wil iedereen die een idee heeft of wil meewerken vragen om dit te melden bij hun eigen  bestuursleden. Reageren via tel. (0598) 422072 (Jakob) of via e-mail: [email protected] mag ook.

Via ’t Bokkeblad worden de inwoners op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.