De monumentale es aan het Slochterdiep is niet meer. De rechtbank heeft de zaak, die enkele buurtbewoners tegen de gemeente hadden aangespannen, niet ontvankelijk verklaard. Maandag ging de boom tegen de vlakte.

Volgens waterschap Hunze en Aa’s was de boom oud en ziek en daardoor gevaarlijk en slecht voor de kade. “Wortelstelsels kunnen lekkage veroorzaken en bij het omwaaien van de boom ontstaat een gat in de dijk. Vanwege de risico’s is het volgens de Keur van het waterschap niet toegestaan dat bomen op de kade of in de beschermingszone groeien.” In opdracht van het waterschap besloot de gemeente dit najaar om de boom te kappen. De kap stond oorspronkelijk gepland op 13 november. Volgens het waterschap heeft de gemeente de landschappelijke waarde van de boom nadrukkelijk meegewogen bij het afgeven van de kapvergunning. “Volgens bomenexperts leidt de es aan de ziekte essentaksterfte waardoor de vitaliteit van de boom niet gegarandeerd kan worden,” aldus het waterschap. “Experts hebben aangegeven dat de toekomstverwachting van de boom beperkt is.” Op 25 november verwierp de rechtbank het kortgeding dat de families van der Veer-Gieskens en Hammer-Smits tegen de kapvergunning hadden ingesteld. “De es staat al meer dan een eeuw aan de Groningse kant van Schaaphok en is een beeldbepalende boom voor iedereen die over het Slochterdiep rijdt,” aldus de omwonenden. Zij hadden zelf een specialist ingeschakeld om onderzoek te doen of de es wel echt ziek is. “Uit dat onderzoek bleek precies het tegenovergestelde: de boom kan minstens nog vijftien jaar mee. Dit is de maximale score bij een boomonderzoek,” aldus Annelies Smits. “De gemeente baseert zich op een twee jaar oud onderzoek.” De rechtbank besliste dat de honderd jaar oude es om moet. Volgens de rechter wonen de buurtbewoners te ver van de boom vandaan om belanghebbende te zijn. De zaak werd niet ontvankelijk verklaard. Smits is teleurgesteld over de beslissing van de rechtbank. “De zaak is niet eens inhoudelijk behandeld. Zowel het waterschap als de gemeente Slochteren hebben besloten om de actuele informatie omtrent de staat van de boom te negeren en de kap door te laten gaan. Ik vind het heel bijzonder dat publieke organisaties dit zo kunnen doen.” Wethouder Nico Stok reageerde met verbazing op de aantijgingen. “We zijn heel zorgvuldig te werk gegaan. De bewoners hebben enkel een visueel onderzoek gedaan. Wij hebben óók een laboratorisch onderzoek laten uitvoeren. Essentaksterfte is niet te genezen. De noodzakelijke dijkverhoging zal hoe dan ook zorgen voor minder wateraanvoer voor de boomwortels. Hierdoor zal de ziekte nog makkelijker grip krijgen op de es. En stel dat we de boom hadden laten staan, en er gebeuren ongelukken. Dan worden wij aansprakelijk gesteld. Ik houd erg van de natuur, maar als we moeten kiezen tussen natuur en veiligheid, kies ik toch voor het laatste.” Het waterschap heeft aangegeven om in de omgeving van de omgezaagde es een nieuwe boom te planten die bij het landschap past. De exacte plaats van de nieuwe boom is nog niet bekend.