EHBO-vereniging luidt de noodklok

Laatste nieuws

Het is een landelijk probleem en ook in Harkstede en Scharmer kunnen ze er niet meer om heen: er komen steeds meer aanvragen voor de inzet van EHBO-ers bij evenementen, terwijl het aantal vrijwilligers zienderogen achteruit holt. De situatie is inmiddels zo nijpend dat Jaap Wijburg, voorzitter van de EHBO-vereniging Harkstede-Scharmer, de noodklok luidt: ”Als we niet snel nieuwe aanwas krijgen komt de continuïteit en veiligheid van onze evenementen in gevaar.”

De vereniging in Harkstede en Scharmer beschikt nog over zestien actieve leden die een compleet EHBO-diploma hebben, dat voldoet aan de eisen van het Rode Kruis. Daarnaast zijn er een tiental leden die beschikken over een AED-reanimatiecertificaat. Wijburg vindt dat zorgwekkend: ”In het afgelopen decennium is het aantal actieve leden meer dan gehalveerd: tien jaar geleden waren dat er 35.” De forse afname in het aantal vrijwilligers wordt volgens hem voor een belangrijk deel veroorzaakt door het toenemende beroep op burgers om informele hulp en mantelzorg te verlenen aan buren, familie en vrienden en door veranderde interesses. ”Het leeft totaal niet bij de mensen. Ze vergeten echter dat EHBO’ers essentieel zijn voor de veiligheid en het voortbestaan van evenementen.” Wijburg weet dat diverse organisaties tegenwoordig noodgedwongen een beroep doen op BHV-ers. ”Maar mensen met zo’n bedrijfshulpverleningscertificaat, hoe goed bedoeld ook, zijn tijdens dit soort festiviteiten niet verzekerd, leden van de EHBO wél.” Terwijl het groepje actieve leden in Harkstede en Scharmer steeds kleiner wordt, krijgt de vereniging, mede door de strengere regels die de gemeente stelt ten aanzien van de veiligheid, steeds meer aanvragen van organisaties en verenigingen. ”Er komt een moment dat we aanvragen moeten afzeggen. Aan het enthousiasme van onze leden ligt het niet, maar ik heb ook de verantwoordelijkheid om onze hulpverleners te beschermen dat er een te zwaar beroep op hen wordt gedaan.”

Wijburg vreest dat de organisatie van evenementen als Scharmer Bruist, de X-Run en bijvoorbeeld de bazar of het jeugdtoernooi van VV Harkstede in gevaar kan komen. ”Bij de timmerweek aan het eind van deze zomervakantie hadden we al grote problemen om voldoende vrijwilligers op de been te brengen. Het gaat hier wel om een evenement voor kinderen. Dan ben je extra voorzichtig! Kortom, aanwas van nieuwe vrijwilligers is bittere noodzaak om de continuiteit van de evenementen te waarborgen.” Om die reden start de EHBO-vereniging Harkstede-Scharmer begin volgend jaar weer een beginnerscursus in De Borgstee. ”Hopelijk kunnen we met deze noodkreet onze mededorpsbewoners ervan overtuigen dat de inzet van hulpverleners onontbeerlijk is voor het laten doorgaan van al die leuke evenementen die hier jaarlijks plaatsvinden en ontvangen we veel nieuwe aanmeldingen. We zijn een gezellige en enthousiaste groep en de sfeer is altijd ontspannen. Het is serieus en verantwoordelijk werk: we zoeken dan ook volwassenen die stressbestendig zijn, beschikken over incasseringsvermogen, direct in actie komen als er iets gebeurt en niet bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen.” Wijburg geeft aan dat ook mensen die woonachtig zijn in andere dorpen en personen die al een geldig EHBO- of reanimatiecertificaat met aantekening AED en verbandleer hebben, van harte welkom zijn, alsmede EHBO-ers die lid zijn van een andere vereniging en enkel mee willen doe aan de jaarlijkse herhalingscursus. Voor aanmeldingen of informatie kunt u rechtstreeks terecht bij Jaap Wij­burg via [email protected] of tel. (06) 21533651.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30