Woonzorg Nederland, eigenaar van zorgcentrum ’t Olderloug en de gemeente Slochteren gaan samen de schouders eronder zetten om de woonzorgfunctie van het pand te behouden. ”We zitten op één lijn en hopen aan het eind van dit jaar een nieuw concept te kunnen presenteren,” zegt Geert Bartelds namens Woonzorg Nederland.

In oktober 2015 werd bekend dat Zonnehuisgroep Noord, die ’t Olderloug van Woonzorg Nederland huurt, het zorgcentrum uiterlijk per 31 december van dit jaar zou sluiten. Die beslissing leidde tot veel beroering onder de direct betrokkenen. Ook in de Slochter gemeenschap sloeg het nieuws in als een bom. Financiële problemen als gevolg van leegstand en een teruglopend budget vanuit het Rijk lagen ten grondslag aan die beslissing. Vandaag verhuizen de laatste zes bewoners van ’t Olderloug naar het Ufkenshuis in Siddeburen. Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie en heeft 175 verzorgings- en verpleeghuizen in bezit. Aan de bewoners van de aanleunwoningen is vorige week woensdag meegedeeld dat Woonzorg Nederland het beheer en de verhuur van de aanleunwoningen per 1 juli overneemt van Zonnehuisgroep Noord. Dat gebeurde tijdens een informatiebijeenkomst in ’t Olderloug. Woonzorg Nederland-clustermanager Geert Bartelds: ”Het gesprek is plezierig verlopen, al zijn de bewoners van de aanleunwoningen wel bezorgd dat de voorzieningen van het hoofdgebouw zullen verdwijnen. We gaan er alles aan doen om dat te voorkomen.” Wethouder Jan Jakob Boersma hecht er veel waarde aan dat de voorzieningen en de zorgfunctie van ’t Olderloug bewaard blijven. Hij geeft aan dat er op dit moment meerdere initiatieven spelen. ”Wij zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid in Slochteren.

Daarom proberen wij zoveel mogelijk te bemiddelen en te coördineren tussen Woonzorg Nederland en de initiatiefnemers.” Om welk woonzorgconcept het exact gaat, kunnen de wethouder en de clustermanager nog niet zeggen. ”De initiatieven zijn verschillend en nog in een verkennende fase. In het komende half jaar zullen ze verder vorm krijgen,” zegt Boersma. ”Het zal in elk geval een andere doelgroep betreffen dan die nu vertrekt. Het zal gaan om mensen met een lagere zorgindicatie, die zich nog relatief goed kunnen redden.” Bartelds kan zich een zelfde constructie voorstellen als is toegepast op het woonservicecentrum Kloosterheerd in Ter Apel. Hier heeft Zorggroep Meander en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept voor senioren ontwikkeld: Wonen Plus. ”Senioren huren hierbij een studio of appartement en mocht zorg en/of service gewenst zijn, dan zijn alle voorzieningen voor handen.” Bij het Wo­nen Plus concept worden appartementen en studio’s verhuurd door Woonzorg Nederland. De zorg en service worden geleverd door de zorgaanbieder. Bartelds: ”Met een dergelijk concept bieden de zorgaanbieder en Woonzorg Nederland een beschutte woonomgeving aan senioren, waarbij het belangrijk is dat huurders zelf de regie houden over hun leven en een keuze kunnen maken uit de aangeboden zorg en service. Senioren kunnen daardoor zelfstandig, veilig en betaalbaar in een gezellige omgeving wonen.” Boersma: ”Er zijn echter ook andere constructies mogelijk, zoals kortstondige revalidatieopvang, of wonen voor mensen met een beperking. Aan het eind van dit jaar hopen we het nieuwe concept naar buiten te kunnen brengen.”